ÕPI TUNDMA JUMALA HÄÄLT

Jumal tahab, et me teaksime seda vaatamata sellele, kui raskeks asjad meie jaoks muutuvad, et ta hoiab kõiki, kes usaldavad teda oma vaikse hääle väes, mis räägib iga päev meie seesmisele inimesele.

Seda kinnitab ka prohvet Jesaja: “Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: "See on tee, käige seda!" (Jesaja 30:21).Sa pead aru saama, et Jesaja andis selle sõna Iisraelile selle kõige halvimal ajal. Rahva üle oli mõistetud kohut, see oli absoluudselt varemeis, kõik lagunes. Ja seetõttu ütles Jesaja Iisraeli juhtidele: “Pöörduge nüüd Issanda poole! Ta tahab teile anda juhatuse sõna, teiega rääkida, öeldes: “See on tee, käige seda, siin on see tee...” Aga nad ei kuulanud. Nad otsustasid pöörduda Egiptuse poole, et see neid päästaks! Nad arvasid, et nad võivad loota Egiptuse sõjavankrite, hobuste ja varustuse peale, et need neid sellest kõigest läbi aitaksid.

Kuid samas ei saatnud Jumal oma kohtumõistmist selles punktis Iisraeli peale. Vaid ta otsustas kannatlikult oodata, kuni kõik plaanid nurjuvad. Ta ütles: “Samal ajal kui nad ringi jooksevad ja püüavad oma ellujäämistplaanida, ootan mina. Ma tahan neile vaatamata nende kurjusele oma armu näidata !” (s. 18). Loomulikult kukkus kõik läbi ja asjad läksid rahva jaoks halvemaks. Kui kõik nende plaanid olid lõpuks luhta läinud, ütles Jumal inimestele: “Laske mina võtan siit ohjad enda kätte. Avage oma kõrvad ja ma räägin teile. Ma tean väljapääsu ja ma juhatan teid. Ma tahan juhatada teie igat sammu, paremale ja vasakule, et teid päästa. Ma juhatan teid oma häälega, teiega rääkides, teile öeldes, mida teha kuni viimase detailini!”

Mis kõige rohkem loeb, mis on eluliselt tähtis, on see, et sa õpiksid tundma Jumala häält. Ta räägib ikka veel. Ta tegi selle selgeks: “Minu lambad kuulevad minu häält”. Maailmas on tänapäeval palju hääli, valjusid, nõudvaid hääli. Aga on ka see vaikne, tasane Issanda hääl, mida võivad tunda ja kuulda kõik need, kes usaldavad seda, mida Jeesus ütles.