KUI SUUR ON SU KRISTUS?

„Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.“ (Johannese 14:14). Me peegeldame Kristuse suurust iseendi silmis läbi selle, mida me Temalt palume. Meid on õpetatud paluma julgelt ja ootama suuri asju. Me näitame üles Kristuse suurust läbi selle, kuidas ja mida me palume. Meil aga on nii vähe Kristust tänu sellele, et me palume nii vähe.

Me piirame kõiki oma palveid vaid materiaalsete asjadega. Ühest küljest on tõsi, et me peamegi tegema oma vajadused teatavaks. Kuid teisalt, paludes vaid toiduse ja peavarju pärast, kahandame me oma nägemust Tema suurusest.

Jumalariik tähendab „õigust, rõõmu ja rahu Pühas Vaimus“! Me teenime võidukat Kristust ja meid on kutsutud jagama seda võitu koos Temaga. Kas sina koged õigust, rõõmu ja rahu Pühas Vaimus? Palud sa Tema trooni ette minnes rõõmu ja rahu? Palud sa Isa „Jeesuse nimel“?

Kristus ei saavutanud võitu iseenda pärast. Ta tegi seda sinu ja minu pärast, mistõttu meie oleme need, kes sellest kasu saavad. Palud sa Ta käest võimalust muutuda üha enam Tema sarnaseks? Palud sa Ta käest usus ja Jeesuse nimel seda tõotatud hingamist, millest Heebrea kiri räägib?

Jumal ootab ja igatseb me poolt suuremaid palveid. „Jeesuse nimel“ palumine on kui kutse vastuvõtmine saamaks osa Jumala võrratust headusest, mis on valmis pandud kõigi nende jaoks, kes usuvad ja paluvad suurelt. Seetõttu palu juba täna üht ülevoolavat rõõmustuse vaimu isegi keset oma kõige suuremaid katsumuste aegu.

Kuidas aga olid lood selle 5000-liikmelise rahvahulgaga Uues Testamendis, kus Jeesus küsis oma jüngritelt, et mida nendega peale hakata? Ehk teisisõnu küsis Ta neilt tegevusplaani rahva toitmiseks. Et mida teha lahendamaks seda kriisi? Ta pani nende usu proovile. Ometigi oli Jeesusel kogu selle olukorra keskel juba ammu plaan valmis! Sest kes teine oleks suutnud toita seda suurt massi viie leiva ja kahe kalaga?

Mu armsad – Jumalal on plaan valmis ka iga teie eluolukorra tarvis. Sa võid ju küll mõelda teatud viisidele, kuidas Jumal peaks või võiks su kriisid lahendada, kuid Jumala Sõna ütleb meile, et Jumala teed on kõrgemad kui inimese omad.

Jumal ei ütle meile, milline Ta plaan on. Ta isegi ei vihja millelegi. Ta ootab meilt usku, mis toetub Tema tõotustele, kuninglikkusele ja meie elus varem toimunud imedele. Tema sõnum meile on: usu! Su Issandal on juba tee valmis su jaoks ja Tal on ka vägi, et oma plaan täide viia. Ma olen kindel, et Ta hea meelega kergitaks eesriiet, et anda meile veidigi aimu oma nähtamatutest teedest, aga samas Ta ei saa seda teha. Sest usk on midagi, mida ei saa näha. Ja seetõttu ei leia me ka keset oma kõige põletavamaid katsumusi rahu enne, kuni me ei usu kindlalt, et Tema on valmis – valmis tegema mõeldamatut ja võimatut! Meie osa on vaid lihtsalt uskuda, et Ta teeb, mida on tõotanud.