PÜHA JULGUS JA VAIMULIK AUTORITEET

Mida enam keegi veedab aega koos Jeesusega, seda enam muutub ta puhtuses, pühaduses ja armastuses Kristuse sarnaseks! Tema puhas elu toob esile suure julguse Jumala asjades. Piibel ütleb: „Õel põgeneb, kuigi ei ole tagaajajat, aga õige on julge nagu noor lõvi.“ (Õpetussõnad 28:1). See sõna „julge“ viitab siin „turvalisusele ja kindlustundele“. See on see sama julgus, mida templipealikud nägid Peetruses ja Johanneses, kui need templis kuulutasid (vt. Apostlite teod 4:1-2).

Sellele eelnenud peatükis (Apostlite teod 3) palvetasid Peetrus ja Johannes ühe jalutu kerjuse eest, kes sai koheselt terveks. See aga tekitas suurt ärevust ja sahinaid templis, mistõttu peatamaks jüngrite edasist kuulutustööd, otsustasid religioossed juhid nad suurkohtu ette saata.

Peetrus ja Johannes seisid seal silmitsi templiülematega, kuid mil viisil see kõik täpselt toimus, sellest Apostlite 4 peatükk detailsemalt ei räägi. Samas olen rohkem kui kindel, et religioossed juhid andsid endast parima, et muuta kogu olukord väga avalikuks ja silmatorkavaks. Esmalt võtsid kõik mõjuvõimsad kujud oma kohad sisse sametistmetel. Nendele järgnesid ülempreestrite sugulased ja lõpuks, keset suurimat ootusärevust, sammusid uhkel sammul sisse rüütatud ülempreestrid ise. Kõik kummardusid, kui ülempreestrid neist püstipäi uhkel sammul möödusid, suundudes otse kohtujärje ette.

See kõik oli korraldatud selleks, et hirmutada Peetrust ja Johannest, kuid neid ei kõigutanud see karvavõrdki. Nad olid piisavalt kaua olnud koos Jeesusega, et mitte tunda hirmu. Kujutan ette Peetrust mõtlevat: „No kuulge, hakakem juba pihta! Andke mulle vaid võimalus ja ma kuulutan teile sõna Jumalalt. Tänu sulle Jeesus, et annad mulle võimaluse kuulutada sinust sinu vaenlastele!“ Apostlite 4:8 algab sõnadega: „Siis Peetrus, täis Püha Vaimu...“, mis annab mulle mõista, et Peetrus ei valmistunud loengut pidama ega kavatsenud ka olla vaid ja vagusi. Peetrus oli „Jeesusest tulvil“ mees, pakatamas täiega Pühast Vaimust.

Jumala sulased võivad tunda end turvalisena Kristuselt saadud identiteedis ja seista kindlana Tema õigsuses. Seetõttu pole neil midagi varjata ja nad võivad seista puhta südametunnistusega ükskõik, kelle ees.