SÕNUM MEELEHEITEL USKLIKELE

Siinkohal tahaksin kõnelda neile usklikele, kes tänu oma kasvavatele murekoormatele ja katsumustele on sattunud meeleheitesse. Taavet räägib Piiblis oma ületamatutest raskustest: „Mu süda vabiseb mu sees ja surma koledused on langenud mu peale. Kartus ja värin tulid mu peale ja õudus kattis mind.“ (Psalmid 55:5-6).

Piiblit uurides saab selgeks, et mitte ükski teine jumalamees ei räägi nii palju Jumala usaldamisest kui seda teeb Taavet. Mitte keegi teine ei rääkinud nii palju Jumala otsimisest ja Tema ootamisest, leidmaks jõudu raskustes ja kitsikuse aegadel. Taavet oli see, kes tunnistas, et ta ei karda kurja isegi surmaorust läbi minnes, kuna ta teadis, et Jumal on temaga.

Samas aga said just Taavetile osaks kõige suuremad ja valusamad löögid, mis panid ta usu proovile. Ühel sellisel lootusetuse ja madalseisu hetkel kisendas ta: „Kõik on valetajad!“ See lähtus tema meeletust valust ja meeleheitest. Kõik tema ellu külvatud lootuse ja lohutussõnad ei olnud kandnud vilja ja seetõttu tunduski see kõik vaid kui suure valena. Taaveti usk oli sattunud täie rünnaku alla. Ta ei süüdistanud mitte Jumalat valetamises, vaid kõiki neid hääli, mis teda igast nurgast piirasid. Seetõttu oligi ta täies masenduses ja igatses väljapääsuteed: „Oh kui ma oleks vaid kui tuvi, siis lendaksin ära kõigest sellest lootusetust olukorrast, et leida hingamist.“

Kui ma räägin meeleheitest, siis uskuge mind – ma tean, millest ma räägin! Mu tütar Debi käis just hiljaaegu vähi tõttu operatsioonil ja mu 29-aastane lapselaps Brandon saab keemiaravi tänu 4-staadiumi vähile. Taavetil oli õigus: „Kartus ja värin on tulnud me peale.“ Kuid mida Jumala laps teeb keset neid meeleheitlikke aegu? Me teeme seda, mida Taavetki tegi:

„Aga mina hüüan Jumala poole ja Issand aitab mind. Õhtul ja hommikul ja lõunaajal ma kurdan ja ägan, ja ta kuuleb mu häält. Ta lunastab mu hinge rahusse kallalekippujaist, sest need on hulgani mu ümber.“ (Psalmid 55:17-19)

Seetõttu – mine palvesse! Võta see aeg ja mine Jumala ligiollu. Isegi kui sa teed seda vaikselt, vala välja oma valu Jumala ees ja palu Tema rahul tulla täita sind. Me peame tegema enamat kui vaid usaldama. Me peame püsima Tema Sõnas, tuues Tema enda tõotused palves tagasi Tema ette.

Mina ja mu pere käime usus, toetudes täielikul Jumala ustavusele oma Sõna suhtes. Jumal on hea!