IGATSUS PUUDUTUSE JÄRELE by Carter Conlon

Me teame, et Jeesus oli nii Jumala armastust täis, et Ta andis isegi end nende kätte, kes Teda vihkasid. Tema ristist mööda kõndides, raputasid inimesed halvustavalt pead ja sõdurid heitsid liisku Tema riiete üle. Kõik aga, mis Tema huulilt tõusis, oli: „Isa, annan neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.“ (vt. Luuka 23:34). See on Jumala täiuslik armastus! See on see täiuslik armastus, mis annab meile võime teha seda, milleks meid selle põlvkonna keskel kutsutud: armastada neid, kes meid vihkavad – nende hinge heaolu pärast.

Teisalt jälle – see, kes kardab, ei ole saanud täiuslikuks Jumala armastuses. Ta on otsekui pime, keda Jeesus puudutas, kuid kes ometigi nägi inimesi vaid kui liikuvaid puid. „Ja Jeesus haaras kinni pimeda käest…ja küsis temalt: „Kas sa näed midagi?” Pime vaatas üles ja ütles: „Ma näen inimesi, sest ma märkan neid nagu puid kõndimas.” Seejärel pani Jeesus uuesti käed ta silmadele ja ta sai täiesti terveks ja nägi kõike selgesti. (Markuse 8:23-25). See pime mees nägi vaid osaliselt. Nii nagu meiegi, kui meil pole südant näha inimesi nii nagu Jumal neid näeb ja me taandume nende karmide pilkude ja hukkamõistu ees. Samas aga, kui mees nõustus Jeesuse teistkordse puudutusega, tõstis ta oma pilgu ja nägi kõiki inimesi täiesti selgelt.

Kui igatsed olla Jeesuse Kristuse tunnistaja – kui oled tüdinud olemast ühtmoodi kirikus ja teistmoodi väljapool seda; kui sinu südames on hüüd: „Jumal, mul on kõrini sellest väeta elust! Vahet pole, kui keegi naerab mu üle või arvab , et olen täitsa ära keeranud – ma vajan Su väge, et seista Jeesuse Kristuse eest!“ – siis mul on sulle häid uudiseid: Jumal on valmis sind uuesti puudutama nii nagu Ta puudutas seda pimedat meest.


__________
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.