TEMAL ON KONTROLL KÕIGE ÜLE

Andes oma elu Jeesusele, võidad sa suure lahingu. Põrguväed on löödud, röövides Saatanalt meelevalla soperdada su elus, mida ta tegi siis, kui su elu veel talle kuulus. Kuid peale seda, kui endiselt veel särad vaimsest võidust ja vabadusest, on sind ees ootamas kaks kuningat – need samad kaks kuningat, kes ootasid ka Aabramit 1 Moosese 14:17-24.

Aabram seisis silmitsi suurima kiusatusega, mida ükski inimene oli eales kogenud. Tema ees laius pakkumine erinevateks rikkusteks, materiaalseteks hüvedeks ja kuulsuseks, kuid ta ei pidanud oma otsuse osas kaua mõtlema. Tema vastus Soodoma kuninga pakkumisele oli kiire ja konkreetne EI. Miks? Sest see, mis Aabrami jaoks kõige enam tähendas, oli seista Jumala ja mitte iseenda maine eest. Ta isegi ütles Soodoma kuningale: „Ma tagastan sulle kõik, mis mul on – inimesed, rikkused ja kõik muu, sest kogu see lugu kuulub mu Jumalale nagunii. Kui Tema tahab, et ma saaksin rikkaks, sündigu nii. Aga kui mitte, ei taha ma ka sulle anda uhkeldamise võimalust, otsekui oleksid minust rikka mehe teinud.“

Kust küll pärines Aabrami huvi puudumine maailma asjade vastu; tema nii suur iseseisvus, mis võimaldas tal hüljata kõik Saatana pakkumised materiaalsete õnnistuste osas? Piibli põhjal on selge, et Aabram ammutas oma jõu värskest ilmutusest selle kohta, kes Jumal on. Melkisedek oli avanud Aabrami silmad mõistmaks Jumala imelist loomust: „(Melkisedek) õnnistas teda ning ütles: „Olgu õnnistatud Aabram, kõige kõrgema Jumala, taeva ja maa Looja poolt…kes sinu vaenlased su kätte andis!” (1Moosese 14:19-20).

See salm kätkeb endas Jumala nime El Elyon, mis otsetõlkes tähendab: „Kõikväeline Jumal, kogu maa ja taeva Looja ning valitseja.“Melkisedek kuulutas Aabramile: „Su Jumal pole ainuüksi Jumal üle kõigi jumalate, vaid kogu Universumi Looja. Kõik, mis selles on, kuulub Talle – kõik selle rikkused, karjad ja varad. Tal on kontroll kõige üle, mida enda ümber näed.“