VÕLTS RAHU

Ameerika elab tänapäeval saatanliku vale petliku väe all. Kuid enne, kui selle teemaga edasi lähen, on teil oluline mõista, et see pole vähimalgi määral seotud poliitikaga, vaid ainuüksi vaimse tõega. Fakt on see, et meie riigijuhid on heitnud Jumala Sõna täiega kõrvale, näitamata üles vähimatki austust piibellike tõdede suhtes. Seetõttu on Jumal lasknud ka pettusel langeda me üle. See deemonlik vale, mis katab Ameerikat kui tekina, on võlts rahu. Tõekspidamine, et võime teha, mida tahes, ilma tagajärgede eest vastutamata. Oleme selles pettuses oma juba piirid ületanud ja seega on kohtumõistmine vältimatu.

Paulus räägib sellest kohtumõistmisest Rooma kirja 1 peatükis. Ta räägib neist, kes hoidsid kord kinni piibellikest tõdedest, kuid kes hiljem püüdsid nendega katta oma ülekohtu tegusid. Ehk teisisõnu: nad tahtsid üheaegselt nii Jumala Sõna kui oma himude rahuldamist. Mistõttu Jumal andis nad üle nende väärastunud, patuste meelte ohjesse. Nad tahtsid uskuda valet ja Jumal saatiski väga tugeva pettuse nende üle.

See on just see, kus meie rahvas on ka praegu. Üks meie viimase aja presidentidest kuulutas kogu maailmale: „Ma ei teinud pattu“, kuid paljastati hiljem ometigi just selle sama teo kohta, mida oli eitanud. 80% ameeriklastest vaatab nii tema patule kui valetamisele läbi sõrmede, öeldes, et vahet pole. Nagu ette kuulutatud – tõde on langenud tänavail. Ameeriklased kauplevad aktsiaturgudel nagu juua täis meremehed ja on selles edukad. Lisaks sellele on viidud läbi uurimus, mille kohaselt 65% kõrgkooli tudengitest petavad ja ei näe selles midagi halba. Erinevas vanuses inimesed käivad Jumala seadustega ümber nagu juhtub, arvates, et kuna pole siiani vahele jäänud, siis järelikult on see OK.

Kuuleme oma pealinnast pidevaid valesid, kinnimätsimisi ja manipulatsioone. Kuid see meeletu pettepilt, mille all kogu me rahvas elab, ei puuduta vaid Washingtoni räpaseid tegemisi. Ei. Saatana petlik vägi ulatub palju kaugemale kui kogu see reetlikkus ja rikutus. Tema suured valed otse põrgust on väljavalatud ka Jumala rahva üle. Paulus hoiatab: „Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole.“ (2 Timoteose 4:3-4). Kes on need petetud rahvahulgad, kellest Paulus räägib? Need on petetud kristlased! Ta kirjutas selle kirja Tessaloonika koguduse uuestisündinud usklikele! Need inimesed olid saanud osa piibellikust õpetusest ja tundnud Jumala tõde, kuid ometigi hoidsid kinni oma himudest, otsides valeõpetajaid, kes kinnitaksid neid nende patus.