OLED SA VABAKS LASTUD? by Gary Wilkerson

Tahaksin esitada sulle ühe väga lihtsa, sama äärmiselt olulise küsimuse: oled sa vabaks lastud? Alguses võib ju sellele vastamine tunduda lihtne ja sa ütled: „Ja!“ Tegelikkuses aga elavad nii mitmedki meist ühes teatud mõttes ettekujutatud maailmas. Meid on vabaks lastud; meid on pestud; meid on lunastatud ja tehtud pühaks; oleme pestud ja puhtad, elades Jumalale mingis teises maailmas kusagil varjude maal, mis ületab kogu inimliku arusaamise.

Kuid reaalsuses, keset oma igapäevaelu toimetusi ja tegelikku olemist, kus taevas kohtub nö maaga, on meil hoopis teistsugused mõtted ja tunded oma elu suhtes. Olen ma ikka tõesti vabaks lastud? Paljud meist anuvad Jumalat iga päev: „Issand, palun vabasta mind! Lase mind vabaks mu ahelaist, päästa mind patust, vabasta mind harjumuslikest käitumistest ja sõltuvustest.“ Palume pidevalt Jumalat, et ta vabastaks meid.

Tõde aga on selles, et kui oled kohtunud Jeesuse Kristusega; kui oled pestud ja puhastatud Talle kalli vere läbi, siis oled juba Temas vabaks lastud. Oled võidukas ja uus loodu Kristuses! „Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud…“ (2 Korintlastele 5:17-18).

Sa ei pea minema altarile ja anuma ning manguma, püherdades meeleheites ja süüs, hüüdes; „Oo Jumal, tee mind vabaks! Palun, Jumal, muuda mind!“ Ei, sest Ta on juba muutnud sind. Ta on juba muutnud sind uueks. Ta on juba mõistnud sind õigeks su üleastumistest ja pannud oma õigsuse su sisse. Uskudes Jeesusesse Kristusesse, ei saa sa Teda sundida muutma sind õigeks, sest Ta on juba sind õigeks ja täieliseks mõistnud . Halleluuja! See on hea uudis!