ESMASÜNDINUTE KOGU - Gary Wilkerson

“Vaid teie olete tulnud Siioni mäe juurde…esikpoegade koguduse juurde.” (Heebrealastele 12:22-23). See „esikpoegade kogudus“ tähendab inimeste kogu, kes on Jumala poolt õigeks ja täiuslikuks tehtud.
Kes oli Iisraeli esmasündinu, kellest me Vanas Testamendis lugeda võime? See oli vanim poeg, kes päris isa päranduse. Nii et kõik, mis isal eales oli - kogu rikkus, mille ta oli elu jooksul kokku ajanud -, kuulus esmasündinud pojale. Mida me aga näeme ülaltoodud piiblilõigus? Sina ja mina oleme Jumala koguduse esmasündinud. Kas see pole mitte hea uudis? Jumal ise on meid kokku kutsunud ja ütleb: „Olen pannud teisse kõik, mis minu kuningriiki kuulub. Kogu rikkuse, au ja majesteetlikkuse.“
Kas Jumala jaoks on miski liigraske? On su elus mõni liiga suur probleem? Ons’ Jumala jaoks mõni mägi liigsuur, et seda paigast kõigutada? Hoiab Ta tõesti oma kätt tagasi, et mitte tervendada su abielu? Või kas Ta tõesti ei suuda tervendada su meeli ja mõtteid? Või vabastada sind sellest harjumuspärasest patust? Või pöörata su meeleheitel südant, nii et see saab täis rõõmu, joovastust ja ülistust?
Jumala käes on kogu taevane varustus ja Ta ütleb: „Vaata! Ma vajan esmasündinud poega! Ma vajan esmasündinud tütart! Sest ma tahan anda kõik need imelised asjad oma lastele.“ Ja tänu Jumalale, et Ta on tõesti seda teinud, andes need asjad edasi nii sulle kui mulle! Meil on kõik olemas. Peetrus ütleb, et Ta on juba andnud – see on mineviku vorm – meile kõik, „mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.” (2 Peetruse 1:3). Võid sa öelda “aamen” selle peale?”