TÕOTATUD VÄGI - Nicky Cruz

Jeesus tõotas vabastada oma väe ja Vaimu kõigi oma järgijate elude üle. Ta tõotas liikuda nende keskel imede ja tunnustähtedega, mis ei jäta kadunud ja lootusetu maailma silmis vähimatki kahtlust Tema väest. Ta tõotas saata oma Vaimu elama oma järgijate sisse ja keskele, juhtimaks neid ajal, mil nad viivad evangeeliumi kõigi maailma otsteni. Ta kinnitas neile, et Ta Vaim ei lahku neist kunagi ega vea neid alt. Ühtlasi aga ootas, et nad paneks kogu oma usu ja lootuse Tema Vaimu peale, kes vaikse tasase häälega neid nende südamete kaudu juhib.
Prohvet Joel kuulutas ette sellest väest, mis saab ilmnema Kristuse järgijate üle: „Ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal.“ (Joel 3:1-3)
Meie ees on võimalus näha Jumalat vabastamas oma väge üle kogu maailma moel, mille sarnast pole eales varem nähtud. Jumal on valmis ja tahtlik valama välja oma väge ja saatma korda imesid Jeesuse nimel, mille sarnaseid pole nähtud Jeesuse ülestõusmisest saati. Kuid see, kas ja millal Ta otsustab seda me elude kaudu teha, sõltub sellest, kas oleme valmis astuma välja oma mugavustsoonist, hindama ümber oma mõtteviisi ja uskumusi, hülgama selle maailma asjad ning uskuma Jumala varustamisse.
Oleme me valmis heitma kõrvale omaenda arvamused ja plaanid ning keskenduma selle asemel Püha Vaimu juhtimisele? Otsustame me uskuda suurde ja kõikväelisesse Jumalasse?
Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“