VALGUSE KÄTTE

Jeesus ütles meile, et peaksime töötama seni, kuni on veel päev. Miks? Sest „tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha.“ (Johannese 9:4). 
Johannes kirjeldab Ilmutuse raamatu 7 ptk’s Jumala trooni ees seisvat suurt rahvahulka. Nii suurt, et keegi ei jõua seda ära lugeda. „Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega: „Pääste on meie Jumalal, kes istub Troonil, ja Tallel!” (Ilmutuse 7:9-10). See rahvahulk esindab erinevaid inimesi erinevatest keelerühmadest ja rahvustest, kes kõik on riietatud valgesse ja ülistavad Jumalat. „Need on need, kes tulevad suurest viletsusest.“ (Ilmutuse 7:14).
Armas Jumala püha, usun, et meie olemegi see põlvkond, kellele Ilmutuse raamatu 7 ptk’s viidatakse. Elame aegade ühel pimedaimal tunnil ja meie ümber on palju viletsust ning tagakiusu. Ometi aga paistab ka valgus eredalt. Sest tõesti – mida pimedam on pimedus, seda suurem on Tema valgus!
Paludes lakkamata nii oma lähedaste kui pimeduses viibiva maailma eest, tahan tuletada sulle meelde su enda lugu. Ära unusta, et keset sinu katsumusi, võitis keegi hingi Issandale. Oli keegi, kes palus kadunud hingi valguse kätte. Keegi tõusis kõrgemale pimedusest ja kuulutas Kristust. Keegi uskus, et Jeesus tuleb esile värske „veiniga“. Ja see kõik sündis! Sina sündisid valguse kätte! Nii tõmbab Jumal pimedusest valguse kätte ka kõiki neid, kelle pärast sina palvetad.