ÜLELOOMULIK RÕÕM - Jim Cymbala

Õnnetunne tuleb ja läheb vastavalt me olukordadele. Sünnib ilma laps või lapselaps ja me kõigi suud on õnnest naerul. Võida mõni tasuta reis ja sa oled täiesti pöördes! Ülemus tõstab su palka just täpselt siis, kui vajad lisaraha ja sa oled kõrgendatud meeleolus. Kuid kogu see eufooria on vaid ajutine. On täiesti vältimatu, et mingi hetk olukorrad muutuvad, viies ühes sellega ka me õnnetunde. Laps jääb haigeks, me reisi ajal sajab vihma või me töökoht koondatakse. Positiivsed tunded on kerged kaduma. Parimal juhul kogeme vaid tühjustunnet, halvimal aga lausa viha.
Kuidas siis saada oma õnnetunne tagasi kesk’ muutuvaid olukordi? Mitte soovimise teel. Ka mitte tagaajamise teel. Mida enam me püüame, seda enam meeleheidet see meis tekitab. Kui ainuüksi olukorrad meid õnnelikuks muudavad, peavad ka need olukorrad muutuma, et meid taas õnnelikuks teha. Ja ometi on just see me õnnetu tunde põhjus. Meil ei ole ega saa kunagi olema kontrolli olukordade üle selliselt, et olla alati rõõmsad ja mitte kunagi kurvastada.
Õnn on olukordadest sõltuv ja tabamatu, samas kui rõõm pole seda mitte. Võime omada rõõmu isegi siis, kui me pole õnnelikud. Osa inimesi kuuleb kristlasi rääkimas rõõmust, arvates, et tegu on vaid kui religioosse terminiga õnnele. Kuid rõõm on hoopis midagi muud kui õnn. Igaüks võib olla õnnelik, kui olukorrad on head. Isegi need, kes ei tunne Jumalat või Teda neavad, võivad olla õnnelikud. Kuid neil pole rõõmu, kuna sel õnnistusel on hoopis teine allikas elus.
Piibli kohaselt on Püha Vaim see, kes toodab rõõmu. „Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus.“ (Galaatlastele 5:22-23). Kas pole huvitav, et rõõmu mainitakse kohe peale armastust? On enam kui selge, et Jumal ei taha, et me elaks masendunud, tujukat ja kibestunud elu. Ta teab, et õnnetunne on heitlik, mistõttu Ta kingibki meile läbi oma Vaimu üleloomulikku rõõmu, mis ületab kõik me olukorrad. Rõõm on üks imeline and, mis saadab päästet, kui usume Jeesusesse Kristusesse. See on and, mille Püha Vaim külvab sügavale me seesmisesse olemusse.
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.