RAKENDADES OMA MEELEVALDA - Gary Wilkerson

Olles kord teel palvetama, kohtasid Peetus ja Johannes jalutut meest, kes lebas templi väravate ees ja palus almuseid. Olles kuulnud ta palvet, käskis Peetrus mehel neile otsa vaadata. Jalutu lootis, et saabki neilt midagi, kuid Peetrus ütles hoopis: „Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel - tõuse ja kõnni!” (Apostlite teod 3:6).
Milline huvitav väide: „Aga mis mul on.“ Peetruse sees oli võime kuulutada Jeesuse nimel ja öelda: „Tõuse ja kõnni!“ Pane tähele - Peetrus ei palvetanud enne selle ütlemist selle mehe eest. Kuna Püha Vaim elas ta sees, siis ta teadis, mida Isa olid tegemas, nii et ta kuulutas selle reaalsusesse. Ta oli selles nii kindel, et ta sirutus välja, haaras jalutul mehel käest ja tõmbas ta püsti. Jõud täitis koheselt selle mehe jalgu ja pahkluid ning ta hakkas hüppama ja kõndima, kiites Jumalat.
Mis puudutab tervenemist, siis võib tulla ette aegu, kus paluda ka nii: „Kui see on Su tahtmine, Jumal.“ Sest võib olla hetki, kus sa pole kindel, et Jumal saab tervendama selle inimese. Kui aga koged oma vaimus täit kindlust, siis ära hoia midagi tagasi! Hakka palvetama inimeste üle usus, öeldes: „Sa oled terve, Jeesuse nimel!“
Võid laiendada seda palvet järgnevatessegi olukordadesse:
“Su abielu saab taastatud, Jeesuse nimel!”
“Sa oled vaba, Jeesuse nimel!”
“Mu poeg/mu tütar tuleb tagasi koju, Jeesuse nimel!”
Jeesuse nimes on vägi! Peame rakendama oma meelevalda ja kuulutama Issanda Sõna inimeste ja olukordade üle, kuna Jeesus ütles: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.“ (Matteuse 28:18).