JEESUS REAGEERIB LIHTSALE PUUDUTUSELE

Kui Jeesus oli koos Jairusega – Kapernauma sünagoogi ülemaga – teel tema koju, et tervendada ta tütart, kohtasid nad naist, kes kannatas kroonilise veretõve all. Naine oli 12 aastat kannatanud lakkamatu verejooksu käes ja oli suremas aeglast surma. Arstist Luukas kirjutas ta kohta, et ta oli kulutanud arstide peale ära kogu oma vara, kuid ükski polnud suutnud teda terveks teha. (Luuka 8:43)
Juudi seadused pidasid taolist naist ebapuhtaks. See naine oli käinud paljude arstide juures, kes kõik olid küsinud ta käest raha, lubades ta terveks teha, kuid peale igat kohtumist läks ta siiski heitunult koju ja ta haigus muutus üha hullemaks. Eeldavasti mõtles ta mingil hetkel: „Sest pole mingit tolku. Mu olukord on täiesti lootusetu. Kannatan seni, kuni vaikselt suren.“
Kahjuks teeb suur hulk kristlasi sama, mida see nainegi. Nad jooksevad, kuhu iganes, et leida vastuseid, elades samal ajal tänu oma „ebapuhtusele“ suure hirmu all. Võimalik, et see kirjeldab sindki. Oled elanud mõne salajase patuga nii kaua, et mõtled juba: „Kuidas on küll lood mu kohutava patuga? Sest kui Jeesus täielikult tervendab, peab minus ikka midagi väga viltu olema. Mu koht ei ole koguduses, sest see on püha paik. Mina aga pole puhas.“
Me näeme Markuse 5. ptk’s, kuidas see kannatav naine veel korra välja sirutub, olles järjekindel ja täis lootust. Seekord aga, selle asemel, et minna arsti juurde, kes nagunii teda tervendada ei suutnud, puudutas ta hoopis Jeesuse kuuepalistut. Teda puudutades peatus kogu maa ja taeva Looja hetkeks ning tervendas ta koheselt! Ta tahtis kasutada seda hetke, et kõrvaldada avalikult selle naise häbi ja näidata talle, et ta usk oli see, mis teda tervendas. Jeesus tahtis vabastada selle naise tema rüvetatuse tundest.
Suru sinagi edasi usus ja puuduta Jeesust nõnda nagu see naine. Ta tervendab su. Kui oled rõhutud tänu raskele südamele, vala see koorem Jeesuse ees välja. Seejärel aga usalda kõik Tema hoolde. Ära karda ja usu vaid!