KRISTUS TULI NII KUTSE KUI HOIATUSEGA

Jeesus seisis templis ja kutsus kõiki tulema tema armulise kaitsva tiiva alla. Ta kutsus nii pimedaid, haigeid, pidalitõbiseid, vaeseid, eksinuid kui kõiki teisi tulema ja leidma tervenemist ning andestust. Kuid religioosne seltskond keeldus sellest pakkumisest, mispeale Kristus tunnistas: „...ent teie ei ole tahtnud!“ (Matteuse 23:37)

Seda lugedes tekkib mul küsimus: kas Jumal püüab siin Uues Testamendis lahti saada kõigest vanast nõnda nagu Ta tegi seda Vanas Testamendis? Püüab Ta kõrvale heita kõik selle, mis hülgas Tema pakkumised armu, halastuse ja ärkamise suhtes?

Jah, Ta teeb seda! Jeesus vastas Teda hüljanutele: „Vaata, teie koda jäetakse maha...“ (Matteuse 23:38). Ta ütles neile: See tempel on nüüd teie ja mitte minu koda. Mina jätan selle maha ja ma jätan selle koos kõigega, mida te raiskasite ja hülgasite.“ Ja siis Ta lisas: „Teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!" (Matteuse 23:39). Ehk teisisõnu Ta kuulutas neile: „Minu au ei ole enam selle vana töö keskel.“

Mõelge sellele. Siin seisis armu ja halastuse kehastus ja ütles: „See vana ei kuulu enam mulle.“ Ja siis liikus Jeesus edasi Nelipüha sündmustesse – uue asja algusesse. Ta oli üles äratamas uut kogudust, mitte vana jäljendit. Ja Ta tahtis selle luua uhiuuena otse alustaladest peale. See pidi olema uute preestrite ja uue rahva kogudus, kes kõik uuestisündinud Temas.

Lubage mul küsida teilt: Kas see, mida te näete tänapäeva kogudustes sündimas, esindab seda, kes Jeesus on? Kas see, mida me näeme, on tõesti võidukas kogudus; Kristuse laitmatu ja plekita pruut? Kas see ilmutab hukkaläinud maailmale Jumala tõelist loomust? Kas see on parim, mida Jumala Vaim suudab korda saata neil viimseil päevil?

Olete te leidnud koguduse, kus Kristus tõepoolest on kohal ja Tema Sõna ustavalt kuulutatud? Kui olete, siis peaksite olema ütlemata tänulikud! Või kuulute te ehk nende paljude sekka, kes ei suuda leida kogudust, kus valitseks elu? Ma kuulen neid hüüdmas: „Ma ei suuda leida kogudust, mis kustutaks mu vaimuliku nälja. Liiga palju meelelahutust – liiga palju iseennast – liiga palju kuivust!“

Olge julged – Jumal saab varsti raputama asju nii, et ei usukski! Ja keset seda kõike hõlmavat suurt raputust saab Jumal tooma esile tõelisi karjaseid, kes toidavad nälginud lambaid.