MA OLEN JUBA ANDNUD TEILE SÕNA

Me elame ajal, kus evangeelium on ilmunud suuremal määral kui eales varem. Ka jutlustajate, raamatute ja evangeelse meedia arv on kõrgem kui eales varem. Ja ometigi pole Jumala rahva seas olnud iial varem nii palju kannatusi, katsumusi ja murtud hingi kui praegu. Tänapäeva pastorid kujundavad oma jutlusi selleks, et tõsta inimesi üles ja aidata neil toime tulla oma meeleheitega.

Selles pole muidugi midagi halba. Ma ise ju kuulutan ka neid tõdesid. Kuid ometigi ma usun, et on vaid üks põhjus, miks me näeme nii vähe võite ja vabanemisi ja see on: uskmatus. On selge, et Jumal on neil viimseil päevil rääkinud väga selgelt, öeldes: „Ma olen juba andnud teile Sõna. See on lõpetatud ja täielik, mistõttu seiske sellel.“

Ärge lubage kellelgi öelda enestele, et me oleme kogemas Jumala Sõna põuda, sest tegelikkuses valitseb põud hoopis Jumala Sõna kuulmises ja sellele kuuletumises. Miks? Sest usk on nii mõistetamatu ja samas ei tule ta iialgi me juurde läbi loogilise arusaamise. Paulus ütles väga lihtsalt: „Usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala Sõnast!“ (Roomlastele 10:17). See on ainukene viis, kuidas tõeline usk võib tõusta uskliku südames. See tuleb läbi kuuldu, mis tähendab usku ja usaldust Jumala Sõnasse ning selle põhjal tegutsemist. „Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole...Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest...Õiget tabab palju õnnetusi...Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib.“ (Psalm 34:16,18,20,23)

Ainuüksi nende väheste lõikude näol Psalmide raamatust on meile antud piisavalt Jumala Sõna, et peletada eemale kõik kahtlused. Seetõttu tahaks julgustada teid kõiki: kuulge seda, usaldage seda, kuuletuge sellele ja lõpuks – hingake selles.