PIDEVALT KASVAV VÄLJAVALAMINE

Hesekieli 47 peatükis näidati prohvetile järgmist: viimseil päevil saab Jeesuse Kristuse kogudus olema aulisem ja võidukam kui kogu ajaloo vältel kokku. Issanda tõeline ihu ei ole mitte nõrk ega kõikuv ning tema arv ei kahane ega vaimulik autoriteet ei vähene. Ei! Tema kogudus läheb välja täies jõus ja hiilguses ja tunneb rõõmu suurimast ilmutusest Jeesuse kohta, mida eales nähtud.

Hesekiel kirjutab: „...seal on igasugu kalu, nagu suure mere kalu, väga palju.“ (Hesekieli 47:10). Üks usklike kogu tõuseb esile, kes ujub Issanda ligiolu tõusvates vetes (s.9).

Hesekieli 47:3-4 näitab Jumal meile Hesekieli nägemuse kaudu seda tõusvat vett. Hesekiel räägib siin Püha Vaimu mõju kasvust ja sellest, et viimseil päevil suureneb Jumala ligiolu Tema rahva seas. Selle jõe lähtepunktiks ja aluseks on rist ise. Piltlik näide sellest peitub järgnevas salmis: „...vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett.“ (Johannese 19:34)

See kasvav veetulv on kujund Nelipühast, mil Püha Vaim valati jüngrite üle. Ühes Püha Vaimu anniga anti Kristuse järgijatele ka tõotus, et neist saavad voolama elava vee jõed ja et see jõgi saab voolama kogu maailma (vt.Johannese 7:38-39)

Elujõgi tulvab esile vahetult enne Issanda tulekut. Seda on ette ennustatud nägemuses, mis anti Hesekielile, kui Jumal viis oma prohveti ühele imelisele rännakule. Kandes käes mõõdunööri, mõõtis Jumal välja tuhat küünart vett ja siis hakkasid nad koos Hesekieliga liikuma. Sel hetkel ulatus vesi pahkluudeni.

Hesekiel tunnistab: „(Ta) laskis mind veest läbi minna...“ (Hesekieli 47:3). Jumal muudkui utsitas prohvetit liikuma edasi sügavamale ja kaugemale vette ja peale järgmist tuhande küünra mõõtmist, ulatus vesi juba põlvini ja jätkas oma tõusu.

Näed sa, mis on toimumas siin? Hesekiel oli kõndimas tuleviku suunas, otse meie aega. Tänapäeva kristlased elavad tolle nägemuse viimase 1000 küünra veehulga sees. Me oleme selle vee kõige viimasel mõõtetasemel. Hesekiel ütles, et kui ta astus üle selle mõõte piiri, oli vesi liiga sügav ja hingemattev ta jaoks. „...ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge; vesi oli paras ujumiseks...“ (Hesekieli 47:5)

Ma võin vaid ette kujutada selle mehe imestust, kui Issand temalt küsis: „Hesekiel, mis on need veed, mis on tõusnud? Kui see jõgi puudutab elu ja ülestõusmisväge, siis kes küll on need, kes on nii õnnistatud sellest, et võivad ujuda keset seda au?“ Hesekiel võis vaid ette kujutada, mida meie praegu naudime.

Võib-olla oled sa kogenud Jeesuse ülevoolavat ligiolu ja sa oled vaimustuses oma hetke ilmutusest Tema kohta. Ometigi las ma öelda sulle: sa pole näinud veel midagi võrreldes sellega, mis kõiki Jumala õigeid ees ootamas. Kristus saab avama me silmad ja ilmuma imelisel viisil me keskele. Ta saab ilmutama end meile ja valama välja nii palju oma elust kui me vähegi suudame vastu võtta.