ÕLEKÕRRE OTSAS?

Tunned sa, et su elu ripub õlekõrre otsas? Väsinud, tüdinud ja iga hetk alla andmas? Tahan julgustada sind vastama järgmistele küsimustele, öeldes lihtsalt kas „jah“ või „ei“:

• Kas Jumala Sõna tõotab täita kõik sinu vajadused?
• Kas Jeesus lubas sind mitte iialgi maha jätta ja olla koos sinuga kuni aegade lõpuni?
• Kas Ta ütles, et hoiab sind langemast ja esitleb sind veatu ning laitmatuna Isa trooni ees?
• Kas Ta ütles, et varustab sind igal ajal kõigega, mida vajad? Kas Ta lubas anda sulle kõik, mida vajad evangeeliumi kuulutamiseks?
• Kas Tema on rohkem valmis andma kui sina vastu võtma? Kas Ta on suurem sinu sees kui see, kes on maailmas?
• Kas Tema mõtted sinu suhtes on kõige paremad mõtted? Annab Ta tasu neile, kes Teda kogu südamest otsivad?
• Kas Ta valmistab sulle paiga igavikus? Tuleb Ta üks päev pilvede peal, et viia oma rahvas koju? Lähed sa koos Temaga, kui Ta tuleb?

Sinu vastus kõigile neile küsimustele peaks olema absoluutne „JAH!“

Nüüd aga vii läbi üks seesmine inventuur ja küsi iseendalt: Kas ma tegelikult ka usun, et Jumal on ustav pidama oma sõna või on mu usk on heitlik? „Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis midagi vajaka. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse. Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt.“ (Jakoobuse 1:2-7)

Sa võid saada osa Jumala tarkusest, mis aitab lahendada ükskõik, millised eluprobleemid. Aga seda juhul, kui sa usud ilma kahtlemata, rajades kogu oma elu ja tuleviku sellele tõotusele: Jumal jagab oma tarkust kõigile!