TÕELINE OSADUS

Paljud kristlased räägivad lähedasest suhtest Jumalaga, Temaga koos elamisest, Tema tundmisest ja Temaga osaduse pidamisest. Kuid me ei saa omada tõelist ühtekuuluvust Jumalaga seni, kuni me ei ole oma südameis vastu võtnud täit ilmutust Tema armastusest, halastusest ja armust.

Ühtekuuluvus Jumalaga hõlmab kahte aspekti:

1. Isa armastuse vastu võtmist
2. Tema armastamist meie poolt

Sa võid iga päev veeta tunde palves, rääkides Issandale kui väga sa Teda armastad, kuid see ei tähenda veel ühtekuuluvust. Sest kui sa ei ole võtnud vastu Tema armastust, ei ole sa ka kogenud tõelist ühtsust Temaga. Sest see pole lihtsalt võimalik jagada lähedust Issandaga ilma Tema armastuses end turvaliselt tundmata.

Mina tean, et kui ma tulen oma Issanda ette, siis ma ei tule karmi, raevuka ja nõudliku Isa juurde. Ta ei ole keegi, kes ootaks mind vihane pilk silmis, valmis kohe mulle piitsa andma. Samuti ei jälita Ta mind ootuses näha mind läbi kukkumas, et hüüda siis: „Said nüüd!“

Ei, ma tulen Isa ette, kes on ilmutanud mulle oma puhast, tingimusteta armastust. Ta on hea ja õrna hingega, täis armu ja halastust ning valmis võtma kõik mu mured ja vaevad enda kanda. Ja ma tean, et ta ei pööra mulle iialgi selga, kui ma Teda appi hüüan.

See on ka põhjus, miks ma peaksin sisenema Tema õuedesse tänu ja kiitusega, sest ma olen tänulik oma Jumalale selle eest, kes Ta on. Ta hoolib kõigest, mis minuga seotud! (vt.Psalmid 100)

Prohvet Sefanja ütleb midagi väga võrratut Jumala armastuse kohta meie suhtes. Ta kirjutab: „Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu.“ (Sefanja 3:17)

See salm räägib meile kahest väga tähtsast asjast, mis puudutab Jumala armastust meie suhtes:

1. Jumal hingab oma armastuse keskel oma laste vastu. Heebreakeelne tähendus samale mõttele on ka see, et „Ta on vait oma armastuse tõttu“, mis teisisõnu tähendab otsekui Jumala poolset väidet, et: „Ma olen leidnud oma tõelise armastuse ja ma olen täiega rahul! Ma ei pea enam otsima kusagilt mujalt, sest mul pole millegi üle kurta. Ma olen täielikult rahul selle suhtega ja ma ei võta oma armastust tagasi. Mu armastus on kindel ja vankumatu.“

2. Jumalal on suur rõõm oma rahvast. Sefanja kinnitab: „Ta tunneb hõisates sinust rõõmu“. Ehk teisisõnu ütleb ta: „Jumala armastus sinu vastu on nii suur, et see paneb Ta huuled rõõmust hõiskama!“

Rõõmustama tähendab „rõõmu omama, nautima“. See on kui seesmise naudingu väline väljendus. See on ka armastuse väljenduse kõrgeim vorm. Heebreakeelne sõna, mida Sefanja kasutab „rõõmustamise“ väljenduseks on tripudiare, mis tähendab „suures rõõmujoovastuses hüppamist“.

Kujutad sa ette oma Taevast Isa nii suurel määral armastamas sind, et ta lausa hüppab suurest rõõmust, kui sinu peale mõtleb? Suudad sa vastu võtta sõnumi, et Ta armastas sind enne maailma loomist, enne ininkonna eksistentsi ja enne su sündi? Suudad sa aktsepteerida asjaolu, et Ta armastas sind isegi peale seda, kui sa olid langenud Aadama patustesse jälgedesse ja saanud Tema vaenlaseks?