TA ON JUBA VARUSTUSE VALMIS PANNUD

Kui Jumal kutsub meid ükskõik, millisele tööle, siis ta on ka juba varustuse valmis pannud, et me võiks oma ülesandeid täita. „Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis.“ (Korintlastele 9:8). Selle salmi näol ei ole tegu mingi lootustandva idee vaid tõotusega! See algab väitega „Jumal on vägev andma!“

Jumal ei ole huvitatud ainuüksi sinu vajaduste rahuldamisest, sest Ta alati igatseb anda rohkem kui sa vajad. See on, mida „rikkalikult“ tähendab – lõputu, ülikülluslik varustatus! „Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda.“ (Efeslastele 3:20)

Mõtle korra sellele, mida siin lubatakse! Kui sa oled väsinud ja tüdinud ja sul on tunne, et enam ei jaksa, siis Jumal on võimeline sind julgustama, andes teada, et sul saab olema kõik, mida sa vajad – igal ajal ja igas võimalikus olukorras. See on otsekui Issand ütleks: „Pange tähele, kõik mu lapsed! Kõik, kes te ustavalt käite mu kojas ja teete tööd nii palve, kiituse kui vaimulike võitluste läbi. Ma tahan anda teile külluslikult jõudu, lootust, rõõmu, rahu, hingamist, finantse, julgustust ja tarkust. Tegelikult tahan ma, et teil oleks ülevoolavalt kõike, mida te vajate, igal ajal!“

Jumala plaan pole kunagi ette näinud meie staatust „vaeste kirikurottidena“. Hoopis vastupidi! Külluses elav jumala sulane on see, kes naudib ilmutust Jumala võrratust varustatusest, mis tema jaoks valmis pandud. Ja ta järgib seda ilmutust usu kaudu! „Kuid nõnda nagu on kirjutatud: "Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad." Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.“ (1Korintlastele 2:9-10)

Ehk kui seda kirjalõiku teisisõnu võtta, siis: „Me esiisad ei suutnud iialgi haarata kogu Jumala rikkalikku varustatust, mille Ta oli neile valmis pannud! See ei jõudnud ei nende nägemustesse, kuulmisse ega ettekujutustesse. Kuid pole vähimatki põhjust, miks meie peaksime olema pimedad nende asjade suhtes, elades teadmatuses selle osas, mis kuulub meile. Meie silmad peavad nägema, kõrvad kuulma ja süda aduma, sest meie oleme see rahvas, kelle jaoks Jumal selle kõik valmistanud on! Püha Vaim on selle meile ilmutanud!“

Piibel ütleb, et me peaksime otsima Teda selle ilmutuse tõttu. Paulus kirjutas: „Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Seda me siis ka räägime mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid Vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimseid asju vaimsetega.“ (salmid 12-14)

Ma usun, et enamus kristlasi ei ole tegelikult silmitsi seisnud Jumala tõotustest lähtuva väega! Me oleme lugenud neid lubadusi mitmeid kordi, kuid need ongi jäänud vaid sõnadeks paberil. Me ei ole neist kinni haaranud ega öelnud: „Issand, ilmuta mulle, mida sa oled mu jaoks valmis pannud! Ava mu meeled ja mu vaim nägemaks sinu allikaid. Su Sõna ütleb, et ma pean teadma kõiki neid asju, mis on mulle valmis pandud, et ma võiks neist osa saada sinu nime auks!“