TEGELE OMA HIRMUDE JA USKMATUSEGA

Iisrael oli langenud ebajumalateenistusse. Kuid nende peamine patt seisnes uskmatuses, mis omakorda tõi endaga kaasa erinevaid hirme. Mistõttu Jumal saatis nende juurde prohveti, kes paljastas nende peamise patu.

Prohvet kordas neile nii mitmeid kordi: „Vaadake nüüd endid – te kari argpükse, kes te kardate tõusta ja võidelda. Te olete juba alla andnud, kuigi oma ajaloos olete kogenud Jumala päästet ja vabastust! Ta kinkis teie isadele suured võidud, kui nad lootsid Tema peale ja Ta on lubanud ka teid päästa, kuid teie ei usu sellesse!“ (vt.Kohtumõistjate 6:7-10)

Paljud kristlased on lausa hirmunud selle ees, et vaenlane hävitab nad. Nad kardavad teha vigu või langeda tagasi oma pattu, misläbi Saatan saabki oma tahtmise. Kuid see on sulaselge vale otse põrgust endast! Piibel ütleb meile, et sa ei pea tundma hirmu elades seda elu, mida sa elad.

Kui sa hoiad hirmust kinni, muutub see nakkavaks. Igaüks sinu ümber saab osa sellest! Kui Gideon koondas oma sõjaväe, andis Jumal talle korralduse saata koju iga sõdur, kes kardab. „Kes kardab ja on arg, see mingu tagasi...Ja rahvast läks tagasi kakskümmend kaks tuhat...“ (Kohtumõistjate 7:3)

Jumal jagab sedasama sõnumit ka oma kogudusele tänapäeval. Ta küsib: „Miks te kardate? Miks te mind mitte usaldades teete pattu ega lase mul tuua võitu oma ellu? Olen ma ju lubanud võita iga deemonliku väe, mis tuleb teie vastu!“

Gideoni isal Joasel olid võimas kuju Baalist ja ka viljakustulp, mis mõlemad olid ehitatud hiiglaslikest kividest. Tema mõttekäik oli järgmine: „Baal on andnud midjanlastele võimu meie üle, mistõttu võib-olla kui me kummardame nende jumalaid, saame ka meie osa sellest väest.“ Inimesed tulid suurte vahemaade tagant ülistama neid jumalaid – nende hulgas ka midjanlased ja moabiidid. See oli Iisraeli jaoks üks võimas deemonlik kindlustus.

Jumal ütles Giideonile: „Ma ei vabasta Iisraeli enne kui te pole lahti saanud sellest ebajumalakujust, kes on tulnud minu ja teie vahele. Pange see kõrvale ja võtke maha!“ Mistõttu keset ööd „Giideon võttis kümme meest oma sulaste hulgast ja tegi nõnda, nagu Issand temale oli öelnud...“ (Kohtumõistjate 6:27). Ta haaras kirve ja kasutas köisi, et lammutada ja kiskuda maha nii Baal kui viljakustulp.

Jumalal on kaasaja kogudusele sama sõnum, mis tookord Gideonilegi: „Ma tahan aidata teid, kuid ma ei saa seda teha, kui te ei usalda mind. Te olete täis hirmu, mistõttu enne kui mina saan tuua oma vabastuse, peate te lammutama selle kindlustuse ja peidus oleva patu!“ Seepärast „pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid...“ (Heebrealastele 12:1). Me peame lammutama kõik hirmu ja patu kindlustused!

Gideon lammutas deemonlikud kindlustused tänu tugevale kirvele. Kuid meie kätte on usaldatud kümneid kordi võimsamad relvad kui seda oli Gideoni oma (vt.2Korintlastele 10:4-5)

Võit tuleb läbi usu kaudu palumise, mis ei tähenda tuima, külma palvet, aga palvet Vaimus. Palvet, mis usub, et Jumal vastab. „Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus...“ (Efeslastele 6:18)