ALISTATUD JUMALA ÕIGUSE ALLA

Üks asi, mis röövib pidevalt me rõõmu ja rahu Jumalaga, on meie enda lõputud püüded olla Talle oma lihas meelepärased. Me püüame olla Talle meelepärased omaenese jõus, aga see pole kunagi piisav. Kõik meie võidud on lühiajalised ja iga järgmine kord, kui kogeme kiusatust, langeme veelgi kaugemale.

Saatan tuleb ja sosistab sulle: „Kuidas nüüd selle eilse patuga on? Sa oled süüdi!“

Sa võid vastata: „Ei, ma olen juba palunud andeks selle pärast ja palunud, et Jumal hoiaks mind edaspidi selle eest. See on verega kaetud.“

„Aga sa koged ikka veel kiusatust.“

„Kogen. Aga Jeesus on valmistanud mulle väljapääsu tee. Tema Sõna ütleb, et ma olen võimeline sellele vastu seisma ja Ta päästab mind selle käest, kuna on tõotanud seda teha.“ (vt. 1Korintlastele 10:13).

„Aga Jumalal on ikkagi midagi su vastu, sest su elus on veel endiselt klaarimata asju.“

Kui süüdistaja tuleb selle „klaarimata asjade“ jutuga ja su sees läheb mölluks, siis võid vastata talle järgneva kirjakohaga: „Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette.“ (Koloslastele 1:21-22). Sa võid öelda: „Isegi kui ma olin oma mõtteis seotud kohutavate, kurjade tegudega; isegi kui ma viibisin oma himude põhjatus sügavuses ja isegi, et ma olin kord Jumala suurim vaenlane, armastas Tema mind ikka. Ta otsis mu üles ja lepitas iseendaga. Ta on viinud mind pimeduse kuningriigist valguse kuningriiki ja lepitanud mind iseendaga. Ta armastab mind!“

Piibel ütleb, et kui me pingutame omaenese jõus, „püüame me saavutada omaenese õigust“. „Sest nad ei mõista Jumala õigust ning, püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele.“ (Roomlastele 10:3) See on meie liha tegu!