UHKUSE JA KADEDUSE EBAJUMALAD


Igaüks, kes vähegi hoiab kinni patust, ei võta eales vastu tõde, kui seda kuuleb. Miks? Sest iga patt kannab endas valet, mida võetakse kui tõena.

Kui Püha Vaim annab usklikule märku mõnest tema patust või harjumusest, tuleb Ta ikka ja jälle oma armastavate hoiatustega tagasi. Jumala Vaim on õrn, kannatlik ja armastav – ja Ta ootab, et usklik reageeriks sellele enne, kui saabub distsiplineerimise aeg. Ta haamerdab pidevalt oma armastava tõetunnetusega selle isiku kompromissidele mineku pihta. Kui aga kõiki Püha Vaimu hoiatusi ja tähelepanu juhtimisi eiratakse ning patt ajab juured alla, on karistuseks noomimine ja lõppeks kohtumõistmine. Jumal laseb silmadel pimestuda ja südamel paaduda, kuni harjumuspärase patuse jaoks muutub võimatuks näha omaenda rikutust. Ja lõpuks ei murra tema südame kõvadusest enam miski läbi.

Sauluse südant valitsesid uhkuse ja kadeduse ebajumalad. Uhkus tõstis pidevalt pead ta sees, muutes ta kadedaks Taaveti pärast ja igaühe teisegi pärast, kes käis pühaduses. Ja ta süda sai haaratud neist ebajumalaist. Ja siin on see kurb tunnistus selle kohta: „Ja Saul vastas: "Mul on väga kitsas käes…Jumal on minu juurest lahkunud ega vasta mulle enam ei prohvetite ega unenägude läbi." (1Saamueli 28:15).  Saul võis nutta ja otsida prohveteid ning paluda unenägusid, kuid Jumal vastas: „Ei, Saul. Ma ei räägi sinuga enam, kuna su süda on täis ebajumalaid.“

Jeremija raamat räägib meile, et Efraim langes Jumala tõsise noomimise alla tänu oma patule. Kuid Efraim parandas meelt, pöördus oma ebajumalatest ja purustas need. Ja siin on selle mehe tunnistus: „Sest pärast taganemist ma kahetsen, ja pärast mõistuseletoomist ma löön enesele vastu puusa; ma häbenen ja tunnen piinlikkust, sest ma kannan oma noorpõlve teotust." (Jeremija 31:19).

Mõistad sa, millest Efraim räägib? Tegelikult on selle mõte järgmine: „Kui mu südames olid ebajumalad (patt), siis ma pöördusin Jumala poole juhiste saamiseks. Kuid ma ei kuulnud taevast sõnagi. Ma ei kuulnud Jumalalt midagi enne, kui olin meelt parandanud ja purustanud kõik oma ebajumalad. Alles siis sain ma selgeid juhiseid!“