LUNASTATUD JEESUSE VERE LÄBI

„Ma pole veel lõplikult päral – mu liha sõdib endiselt Vaimu vastu – aga ma olen lunastatud oma Päästja vere läbi ja ma saan kiitma ning hõiskama oma Jumalale.“ Kõlab see kui su igahommikune palve? Vist mitte. Suure tõenäosusega alustad oma päevi püüdes leida võimalusi kuidagi moodi hakkama saada. Tõotad Jumalale, et ei lähe enam kunagi vanale teele tagasi.

Kogedes aegajalt teatud võite, tunned sa head meelt selle üle. Sa ütled iseendale: „Hakkama sain! Ma teadsin, et kui olen kogu ihu ja hingega asja kallal, saavutan ka võidu.“ Kogu selle loo juures on sul aga kalduvus minna uhkeks selle üle, mida saavutasid, mõistes samas hukka neid, kes pole nii võidukad.

Noorena, kui vajasin võitu millegi üle, ütlesin iseendale: „Ma saan sellega hakkama isegi siis, kui see peaks mu tapma.“ Kuuke läks mööda ja ma mõtlesin: „Need võiduhimulised mõtted on nüüd läinud ja ma olen vaba!“ Kuid kõik need lood osutusid vaid poolikuteks võitudeks, sest peagi hiilis heitumus sisse ja ma hüüdsin Jumala poole: „Oo Jumal, ma olen anunud Sind, et sa vabastaks mind, aga Sa pole seda teinud. Kogu see kupatus on ikka veel mu sees!“ ja siis ma süüdistasin lihtsalt Jumalat. Tegelikkus aga seisnes selles, et ma olin nii hõivatud omaenese jõus õigeks saamisega, et kaotasin taju tõelisest õigsusest – ainukesest õigsusest, mida Isa eales aktsepteerida võib. Ainuüksi Jeesus Kristus seisab õigena Jumala ees ja kui meie seisame Isa ees, aktsepteerib Ta meid vaid läbi Jeesuse Kristuse – läbi Tema võidu ja õigsuse.

Seega sa küsid nüüd: „Mida ma siis tegema pean?“ Esmalt – ära kuula vaenlase valesid. Teiseks – aja oma vaimulikud jalad alla ja hakka ülistama Jumalat. Kuuluta julgesti: „Oma usu läbi Jeesusesse võtan ma vastu Kristuse õigsuse. Tema on teinud mind sobivaks ja vääriliseks ülistama ja teenima oma Issandat.“

„Kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.“ (Koloslastele 1:14). Lunastus tähendab lihtkeeli „vabaks laskmist“. Meid on lastud vabaks Jeesuse kalli vere läbi. Seetõttu on meil õigus seista vastu igale süüdistusele ja öelda: „Saatan, mind sa juba ei püüa. See on su viimane kord mind süüdistada, sest Piibel ütleb, et ma olen lunastatud tänu usule sellesse, mida Jeesus tegi minu eest ristil. Ma tunnistan oma patud Talle ja ma olen lunastatud – ma olen vaba!“