OLED SA KUULANUD NEID VALESID?

Seega, oled sa kuulanud neid Saatana valesid oma elu kohta Jeesuses? Oled sa mõelnud, et oledki väärtusetu ja ei saagi teenida Jumalat enne kui kõik on täiuslik? Mul on sulle häid uudiseid! Seda sa juba tead, et Saatan valetab, kuid ma võin sulle ka tõestada, et Jeesus on teinud sind puhtaks ja vääriliseks seisma Tema ees ja teenima Teda ustavuses.

Kuidas sind siis on vääriliseks tehtud? Tänu Kristuse ohvrile ristil, on sulle antud täielik õigus ülistada ja teenida Issandat. „…et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki, kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.“ (Koloslastele 1:10-14). Kreekakeelne tõlgendus sellest piiblisalmist on järgmine: „Isa on muutnud meid sobivaks, vääriliseks ja loomu poolest klappivaks – piisavalt heaks, et saada osa tema valguse pärandist.“

Jeesuse tegu ristil kvalifitseerib sind saama osa igavesest pärandist. Ja kui Jumal juba on kvalifitseerinud sind igavese elu jaoks, on Ta teinud sind ka tugevaks loomu poolest. Sa võid jumalariigitööst võtta „aja maha“ kuuks, aastaks või terveks eluks, püüdes muuta end piisavalt heaks Tema jaoks, töötades oma loomuse kallal ja pingutades piisavalt heaks saamise nimel, et olla kasutatud Jumala poolt. Kuid omaenese jõus ei vea sa iialgi välja. Isegi kui sa oleksid võimeline saavutama võidu iga halva asja üle, mida oled teinud ja iga halva mõtte üle, mida mõelnud, ei oleks sa ometigi piisav Jumala silmis. See on lihtsalt võimatu. Miks? Sest Jumal ei lepi ühegi teise õigusega peale omaenda Poja, Jeesuse Kristuse õiguse.

Sa ei saa iialgi osa Kristuses õigsusest selle nimel ise pingutades. Ainukene viis, kuidas sellest osas saada, on uskuda ja usaldada Jumalat. See kõik aga sünnib läbi usu sellesse, mida Jeesus on teinud!