JAAKOBI REDEL

Üks huvitavamaid inimesi kogu Vanas Testamendis on Jaakob – üks petlik, luiskav ja manipuleeriv mees, keda Jumal ometigi väga armastas.

Jaakob oli kavalusega petnud oma vennalt Eesavilt välja esmasündinu õiguse. Kui näljast nõrkenud Eesav jahireisilt naases, pakkus Jaakob talle esmasündinu õiguse eest kausi leent. Tolle aja kultuuris tähendas esmasündinu õigus peres esmasündinud pojale kogu sugukonna pea õigust. See omakorda tähendas aga ”topelt õnnistust” ehk siis topelt osa oma isa pärandist. Veelgi enam – igaüks, kes omas esmasünni õigust, oli kui eelkäija patriarhaalsele seemnele, millest Kristus pidi sündima. ”…ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad.” (1Moosese 28:14).

Jaakob oli varastanud ka patriarhaalse õnnistuse oma isalt, Iisakilt – õnnistuse, mis kuulus Eesavile – teeseldes, et tema ongi Eesav. Kui aga Eesav teada sai, et Jaakob oli röövinud õnnistuse nende isalt, otsustas ta oma venna tappa.

Nende ema, Rebeka, veenis Iisakit saatma Jaakob ära sinna, kus nende vend Laaban elas. Ta tahtis, et Jaakob leiaks endale naise sealt ja nad elaksid rahulikku elu. Teel olles andis aga Jumal Jaakobile imelise nägemuse. Ta nägi üht redeli taevast alla tulevat ja ingleid Jumala trooni eest üles-alla liikumas, täitmas Jumala käske (vt.1Moosese 28:12). Jumal eemaldas kui kardina ja näitas Jaakobile jumalikku tegevust, mis oli aset leidmas. Kõigil neil inglitel oli oma ülesanne – käia edasi-tagasi maa ja taeva vahet, et juhtida Jumala rahvast, teenida neid, kaitsta neid, hoiatada neid, valvata nende üle ja täita nende vajadusi.

Mu armsad – see redel on endiselt alles! Ja need samad inglid pole karvavõrdki vananenud ajast, mil Jaakob neid nägi. Muide, nad on endiselt ametis ja toimetamas teie nimel veel tänagi.

Jumal ütles tookord Jaakobile ja tema läbi ka meile: ”Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud!" (1Moosese 28:15).