SEGAVAD SALASEPITSUSED


Kogu põrgu väriseb ainuüksi ühe uskliku efektiivse ja tulihingelise palve ees. Ainuüksi ühe eestpalvetaja võimas palve kõlab kui kõue kärgatus neetud maaõõnsustes. Mitte ükski millimeeter põrgus ei jää puutumata usklikust, kes defineerib end, võtab oma risti ja järgneb Kristusele kogu südamest. Samas aga on oluline meeles pidada, et seesama hing, mis igatseb meeleheitlikult Kristuse sügavuste järele, saab olema Saatana segavate salasepitsuste keskpunktiks.

Üks pastor kirjutas mulle kord, öeldes: „Minu suurim võitlus ei peitu mitte mõne salajase patuga toimetulekus, vaid pideva palveelu ja Jumala Sõna uurimise alalhoidmises! Saatan harva ründab mind seksuaalsete pattudega, küll aga hoiab ta mind rakkes kõigi igapäeva toimetustega nii, et mul ei jää enam aega palveks ja Jumala Sõna uurimiseks. Ma ei tee seda tahtlikult, kuid ma lihtsalt saan nii kaasatud erinevatest projektidest ja segavatest faktoritest. Ja see tsükkel kordub ikka ja jälle ning Saatan lihtsalt röövib mu aja koos Jumalaga.“

Nii nagu miljonid siirad kristlased, nii on ka see kallis pastor deemonlike segavate salasepitsuste ohver. Ja Kuradi peamiseks märklauaks keset neid rünnakuid on meie salajane palvekamber. Ehk siis – kuidas hoiab vaenlane usklikke eemal sellest tema jaoks ohtlikust, salajasest paigast? Meelitab ta erootiliste kujutelmadega, hellitavate mõtetega põgenemisteest läbi uimastite või alkoholi või unistustega rikkusest ja aust? Ei iial! Saatan teab, et inimest, kes on elavas liidus Kristusega, taolised lihtsurelikud asjad ei ahvatle. Selle asemel püüab see vana rebane segada ja takistada igat uskliku püüet siseneda Jumala ligiollu ja uurida Tema Sõna. 

Palveosadus ja Jumala Sõna uurimine ei saa olla valikuvõimalused. Sa ei saa mõelda, et: „Peaks vist palvetama“, vaid sa pead teadma, et sa ei jää ellu ilma palvetamata. Iiob kuulutas: „Tema huulte käskudest ei ole ma taganenud, ma olen oma põues talletanud sõnad tema suust“ (Iiob 23:12).

Ainuüksi siis, kui palve saab sinu jaoks piisavalt tähtsaks, leiad sa ka aega selleks!