ÄRA OLE KUI MUUL

„Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.” Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta; neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi.“ (Psalmid 32:8-9). Jumal annab meile neis kahes salmis kaks väga olulist õppetundi, mis puudutavad Tema juhtimist. Seetõttu võime kindlatena rajada oma usu teadmisele, et Ta on valmis meid juhtima ja juhatama kõiges.

Samas annab aga Jumala Sõna ka teada, et kuigi keegi võib olla usklik, kes naudib kõiki Jumala lapseks olemise eeliseid, võib ta samas olla ka kui põikpäine muul, kes kohe mitte ei taha alistuda Jumala juhtimisele ja juhatusele. Jumal ütles iisraellaste kohta järgmist: „Nelikümmend aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest. Ja ma ütlesin: Nemad on eksija südamega rahvas, nad ei tunne minu teid.“ (Psalmid 95:10). Mõtle selle peale! Jumal ütles: „Peale 40 aastat, mis nad on kogenud minu õrna juhtimist ja imelist päästet, pole neil ometigi aimu sellest, kuidas ma tegutsen. Nad isegi ei püüa mõista minu juhtimise printsiipe. Minu juhatamise printsiipe. Nende jaoks seisneb minu juhatus vaid suvalistes õnnistustes – ei milleski enamas kui vaid avatud ustes ja väljapääsus kriisidest.“

Ma isiklikult olen väsinud olemast see muula tüüpi kristlane, kel pole arusaamist Jumala juhtimisprintsiipidest. Seetõttu ei taha ma ka, et Jumal ütleks kord minu kohta: „Jah, David sai oma patud andeks. Ta palus ja ma päästsin ta raskustest, tehes seda ikka ja jälle. Pole kahtlustki, et ma juhtisin teda imelistel teedel ja minu käsi oli tema üle. Kuid oma südames polnud tal tegelikult kindlat teadmist minu teedest.“

Armsad, ärge pange Jumalat olema teiega karm oma juhtimises. Ärge olge kui muulad, kel pole arusaamist. Jumal ei taha kisendada oma juhtnööre oma lastele või sundida teid midagi vägisi tegema. Jumal tahab, et Tema rahvas tunneks Teda piisavalt hästi, et liikuda juba väikseimagi märguande peale.