SOOSINGUGA KAASNEV OHTLIK ELU by Gary Wilkerson

Ingel Gabriel kõneles Jeesuse ema Maarjaga ja ütles: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast…“ (Luuka 1:28-29). Usun, et Maarja oli ingli kõnest ehmunud seetõttu, et ta oli teadlik oma rahva ajaloost. Ta teadis, mis oli juhtunud juutidega, kes olid leidnud armu Jumala silmis. Ta teadis, et tulemuseks on õnnistused, kuigi nendega kaasnes sageli ka ebameeldivusi. Vaadakem korra järgmisi näiteid:

Aabel leidis armu Jumala silmis tänu oma vastuvõetavale ohvrile Issanda ees. Kuid Aabeli vend Kain oli kade selle peale, sest temal polnud sama soosingut ja Aabel maksis oma eluga selle eest.

Noa leidis armu Jumala ees. Ta elas õiglast elu keset nurjatud põlvkonda ja pääses veeuputusest. Ometigi kogu heaolu ja mugavused, mida Noa oli nautinud, olid hetkega pühitud. Lugu selle erakordse laeva ehitamisest polnud mingi lapsemäng, vaid kurb lugu ülemaailmsest hukkamõistust. Ja kuigi Noa ning kogu ta pere pääses sellest, kaotasid nad kõik, mis neile eales kallis oli olnud.

Lott leidis armu Jumala ees ja võis põgeneda kohtumõistmise eest. Jumal päästis ta Soodomast – linnast, mis hävitati meeletu tulekahjuga. Kuid põgenedes kaotas Lottki peaaegu kõik, mis talle kallis – sh. ka oma naise.

Joosep leidis armu Jumala ees ja teda õnnistati prohvetlike unenägudega. Kuid see sama and, mis osutus talle soosinguks, tõi kaasa ka teda ümbritsevate inimeste viha.

Kogu mu loo mõte on selles, et soosing on ohtlik ja Maarja teadis seda. Heebrea kirjad rääkisid lugu loo järel sellest, kuidas soosingule võisid järgneda oht, raskused, pinge, tagakius, valu ja kannatused. Suurem osa Ameerika kogudustest aga ei mõista kahjuks seda külge Jumala soosingust. Paljud pastorid kuulutavad, et Jumala soosing kujutab endast edukas olemist, uhke maja või auto omamist, mitte mingit tagakiusu ega raskusi ja alati tipus olemist. Maarja oli aga targem ja see peegeldub ka tema vastuses inglile: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” (Luuka 1:38).

See on vastus, mida ka mina tahaksin vastata! Ükskõik kui ohtlikuks ka Jumala arm ei kujuneks – ma ei taha seda vahetada kerge ja mugava elu vastu! Ma ei taha vältida jamasid, kui see tähendab Jumala armust ilma jäämist.