TÄIELIK USALDUS KRISTUSE VASTU

Rääkides täielikust usaldusest Jeesuse vastu, ei pea ma ainuüksi silmas usaldust Tema päästva väe suhtes, aga ka Tema alalhoidva väe suhtes. Me peame usaldama Püha Vaimu, et Ta aitaks meil kohandada oma elud Kristuse omaga – see tähendab hoida meid Kristuses.

Kord oli aeg, mil sa olid Jumalast ära lõigatud tänu oma kurjadele tegudele. Kuid mille heaga sa siis nüüd hakkama said, et olla õige Tema ees? Mille millegagi! Mitte keegi pole veel suutnud muuta end pühaks. Pigem jõuame me Kristuse pühaduseni läbi usu, võttes vastu selle, mida Jumala Sõna ütleb: „Sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!”“ (1Pe.1:16).

Tõsi küll, Ta tahab, et sinu igapäevane elu ja tegemised haakuks sinu usueluga. Kuid fakt on see, et isegi selles osas peame me lootma Tema abile. Me peame uskuma Tema tõotusesse, et Ta annab meile Püha Vaimu ja muudab meid Kristuse sarnaseks igapäeva elu käigus. „Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette, kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule…“ (Kol.1:21-23). See on Püha Vaimu pühitsev töö.

Ükski kristlane pole püham kui teine, sest pühadusel pole erinevaid kraade ega tasemeid. Ainukeseks tasemeks on küpsus Kristuses. Sa võid olla alles beebi-kristlane, kuid olla täiesti püha Jeesuses. Meid kõiki mõõdetakse vaid ühe mõõdupuuga ja selleks on Kristuse pühadus. Kui oleme Kristuses, siis Tema pühadus kuulub meile kõigile täpselt ühe mõõduga. Seetõttu ei peaks sa enam kunagi vaatama ühegi kristlasest juhi või vaimuliku peale, mõeldes: „Oh oleks ma ometigi sama püha kui tema!“ Sul võib-olla pole samasugune palveelu kui temal; sa teed võib-olla rohkem vigu kui tema, kuid sellest hoolimata pole ta Isa silmis rohkem vastuvõetud kui sina. Sa ei peaks ennast kellegagi võrdlema, sest keegi pole Isa silmis nii armastatud kui sina!