PÜHITSETUD OLGU HINGAMISPÄEV

Kui Jumala Sõna räägib hingamisest, siis see hõlmab endas ka füüsilist puhkust. Kuid Jumala püha puhkus ja hingamine saavad alguse hingest: „Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees…“ (Heebrea 4:9). Mida see hingamine endast kujutab? See tähendab panna kõik oma patukoormad Kristuse peale! Jeesus ise ütleb: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“ (Mt.11:28). Ehk teisisõnu: „Usu läbi peate te sisenema Isa sabati hingamisse. Te peate loobuma oma koormate edasi-tagasi kandmisest ja andma need üle mulle. Mina olen hingamispäeva Issand ja ainuke, kes teie koormaid kanda suudab.“

Luba mul küsida: miks nii paljud kristlased keelduvad Jeesuse pakkumisest? Usun, et kui Jeremija oleks veel praegu elus, oleks ta täiesti hämmingus kõigist kristlastest, kes jätkuvalt oma patukoormaid kannavad ja oma kiusatustega võitlevad. Ta eeldavasti hüüaks: „Mida ilma imet te neid koormaid tarite, kui teile on kingitud nii auline hingamispäev? Kas Jeesus ei öelnud teile nõnda nagu mina Iisraelile, et: „Ärge tooge koormaid oma kotta!“ Miks te siis ikka veel seda teete? Ärge kandke oma koormaid hingamispäeval, sest see on püha päev Issanda ees!“

Hingamispäeva mõte seisneb selles, et me peame loobuma iseenda töödest – oma inimlikest jõupingutustest – et saada osa Jumala päästest: „Ärge viige hingamispäeval koormat välja oma kodadest ja ärge tehke ühtegi tööd, vaid pühitsege hingamispäeva nõnda, nagu ma olen käskinud teie vanemaid!“ (Jeremija 17:22).

Hingamispäeva pühitsemise saladus peitub järgnevas: me peame andma kõik oma koormad üle Jeesusele ja uskuma, et Tema Püha Vaim annab meile jõudu elamiseks. Just nimelt! Me austame hingamispäeva seeläbi, kui paneme maha oma inimlikud püüdlused tulla ise toime oma patu ja kiusatustega.

Ja see on käsk, mida peame järgima mitte vaid pühapäeval, vaid kõikidel nädalapäevadel!