NÜÜDSEST ALATES by Gary Wilkerson

Peale ingli kuulutust Maarjale: „Sa oled leidnud armu Jumala juures!“, ütles ta ka järgmist: „Sa jääd lapseootele.“ Ja see on just see, mis meiega juhtub, kui oleme leidnud armu Jumala juures – Ta laseb me eludes sündida midagi uut! Kui teil on lapsed, siis te teate, et miski pole enam endine peale seda, kui nad siia ilma sünnivad – teie maailm saab täiega peapeale pööratud! Ja nõnda on ka Jumala armuga, kui see langeb me elude üle. Maarja sai sellest aru. Ta nägi juba ette, et asjad saavad muutuma ja et nendega võib kaasas käia ka teatud raskusi. Ingel oli öelnud talle, et ta laps saab vabastama inimesi ahelaist ja see puudutas Maarja südant. Seda niivõrd, et ta hingest tõusis üks laul:

„Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad.“ (Luuka 1:46-50; kaldkirjas tekst G.Wilkersoni poolt lisatud).

Tahaksin keskenduda kahele kaldkirjas olevale fraasile Maarja laulus. Esiteks: „Ta on vaadanud oma teenija madaluse peale“. Maarja mõistis, et Jumal oli näinud tema olukorda, tema südant, tema hirme, tema lootusi ja unistusi. Tea, et Jumal „vaatab“ ka sinu ja minu peale samamoodi. Ta näeb rohkem kui hästi kõiki meie vajadusi, igatsusi ja hirme, kaasaarvatud mõtet: „Mu elu on liiga keeruline ja võimatu isegi Jumala jaoks, et seda korda seada. See ei muutu nagunii kunagi!“ Kuid tänu Jumala armule võime me tunnistada ühes Maarjaga: „Ma olen õnnistatud Jumala poolt, kuna Ta näeb mind igas mu eluolukorras. Tema võib muuta mu elu ükskõik, mis hetkel ja lasta sündida asjadel, mida ma poleks suutnud ettegi kujutada.“

Laulu teises fraasis, kus Maarja oli mõistnud, et Jumal on toomas ühte muutust tema ellu, kuulutas ta järgmist: „Nüüdsest peale käin ma Jumala armus. Ma panen maha kõik oma inimlikud püüded turvatunde ja kindluse järele ja alistan kõik oma igatsused ja tahtmised Tema tahte alla.“

See on see pöördeline hetk, mille Jumala arm me ellu toob. „Nüüdsest peale“ tähendab 180-kraadilist muutust me suundades. Igaüks, kes käib Jumala armus, võib öelda: „Nüüdest alates ei oma sõltuvused enam mingit meelevalda mu üle. Mu raskustes abielu leiab lahenduse tänu Jumala armastusele. Mu laps, kes on põgenemas Jumala eest, saab kogema Tema meeleparandusele tõmbavat kutset.“