JUMAL POLE KORDAGI ALT VEDANUD

Paulus näitab meile Jumala konkreetset eesmärki keset kõige karmimaid proovilepanekuid ja süngemaid hetki: „Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. Kui meid nüüd ahistatakse, siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks…Ja meie lootus teie peale on kindel, kuna me teame, et nii nagu teil on osa meie kannatustest, nõnda ka meie julgustusest.“ (2 Korintlastele 1:3–7)

Näed sa Jumala eesmärki siin? Jumala Vaim trööstib ja julgustab meid keset meie kannatusi, tänu millele me saame omakorda trööstida teisi, kes kogevad tõsiseid katsumusi. See on Jumala Vaimu töö – tuua lohutust ja tröösti läbi oma inimeste, keda endid on proovile pandud. Seetõttu võime ka olla kindlad, et mida hullemaks me katsumused lähevad, seda suuremaks ja mõjusamaks muutub ka Jumala trööst meie sees.

Meie teenistuse päevasõnade saajate nimekirjas on kaks väga armast venda – Israel ja Jesse. Israel on 100-aastane ja Jesse 102-aastane. Esimene lõpetas töö tegemise 92-aastaselt ja teine 97-aastaselt. Mõlemad nad armastavad Jumalat ja on juba aastaid minu päevasõnade lugejad.

Need kaks venda pole vaid bioloogilised vennad, aga ka tõelised „vennad Kristuses“. Nad mõlemad kinnitavad, et vaatamata eluaeg kogetud suurtele katsumustele, on Püha Vaimu rõõm kasvanud neis veelgi sügavamaks. Nad on kogu selle sajandi jooksul näinud kohutavaid hävinguid – Suurt Depressiooni aega, kahte Maailmasõda, tohutuid põuaaegu jne. Lisaks sellele isiklikud kannatused ja katsumused läbi kogu elu. Ometigi, oma praeguses eluetapis olles, suudavad need mehed siiski naeratada ja kuulutada täie kindlusega, et Jumal pole neid keset seda kõike kordagi alt vedanud. Nende tunnistus peale kõige elus nähtu-kogetu toob kaasa Püha Vaimu julgustuse ja tröösti meile teistele.