VAJADUS SUURPUHASTUSE JÄRELE by Jim Cymbala

Aasa oli Saalomoni pojapojapoeg, kellele Jumal pühendas tervelt 3 peatükki 2 Ajaraamatust ja seda põhjusega. Ja ma miskipärast kipun arvama, et tema elulugu on üks tähtsamaid kogu Piiblis. Seda eriti veel tänase päeva mõistes.

Aasat ei kasvatatud Jumala vaimsuses. Nagu igaüks teab, kaugenes Saalomon oma elu lõpu poole Jumalast. Peale teda tuli Rehabeam ja seejärel Abijam, Aasa isa, kes mõlemad lasid ebajumalate kummardamisel võtta maad ühiskonnas, mis algselt oli mõeldud olema jumalakartlik.

Keset kõike seda mittevaimset keskkonda, kes oli see, kes veenis noort Aasat otsima Issandat? 2 Ajaraamatu 14:2-4 ütleb meile vaid, et oma valitsusaja alguses ta „tegi, mis hea ja õige oli Issanda, tema Jumala silmis. Tema kõrvaldas võõrad altarid ja ohvrikünkad, murdis sambad katki ja raius viljakustulbad tükkideks. Tema käskis Juudat otsida Issandat, nende vanemate Jumalat, ja täita Seadust ning käske.“ Ehk Aasa ütles tegelikult: „Pidage nüüd! Oleme paraja supi kokku keetnud. Kõik võõrad altarid ja ebamoraalsus peavad kaduma. Peame kogu oma kuningriigis viima läbi korraliku suurpuhastuse. Hakkame täitma Jumala korraldusi ning hüüdma Ta poole kogu oma südamest. Peame hoidma väga Tema ligi, et saada osa Tema õnnistustest.“

Esimene samm ükskõik, millisesse vaimsesse ärkamisse, on lammutamine. Me ei saa liikuda edasi Jumala otsimises, ilma esmalt puhastama oma hinge sinna kogunenud saastast. Igakord, kui inimestel tekkib tõeline nälg Jumala tundmise järele, annab Püha Vaim neile kiiresti harja ja kühvli. Mehed ja naised hakkavad tegelema nende abielus juba ammu aega tagasi maha maetud haiget-tegevate asjadega. Täiskasvanud heidavad hoolikama pilgu telekanalitele ja filmidele, mida nad vaatavad. Koguduseliikmed hakkavad nägema hävingut, mida nad oma klatšimiste, rassistlike hoiakute ja kriitikaga on korda saatnud.

Aasa algsed valitsemisaastad tõid kaasa ülemaalise suurpuhastuse ja vastutasuks sai nii kuningas kui kõik teised kogeda Jumala voolavaid õnnistusi.

__________
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.