OTSIDES JUMALAT SALAJASES PALVEKAMBRIS

Püha Vaim tuli Ananiase, ühe püha mehe juurde Damaskuses. Jumala Vaim juhatas teda minema Juuda kotta Sirgel tänaval, panema oma käed Sauluse peale ja taastama ta nägemise. Loomulikult oli Ananias Sauluse mainest teadlik, kuid Jumala Vaim ütles talle: „Sest vaata, tema palvetab.“ (Apostlite teod 9:11). Ehk Jumal ütles: „Ananias, sa leiad selle mehe põlvedel. Ta teab, et sa oled tulemas. Muideks, ta teab lausa su nime ja ka põhjust, miks sind tema juurde läkitatakse. Ja ta tahab nii väga saada jälle nägijaks.“

Millal Saulus sai selle seesmise teadmise? Kuidas ta sai selle nägemuse ja selge sõna Jumalalt? Läbi tulihingelise ja alandliku palve. Ma muide usun, et Jumala Vaimu sõnad Ananiasele paljastavad selle, mis liigutas Jumalat Sauluse puhul kõige enam: „Sest vaata, ta palvetab.“ Saulus oli olnud Jumala palge ees kolm päeva, keeldudes igasugusest söögist ja veest. Kõik, mida ta igatses, oli vaid Jumal, mistõttu ta püsis koguaeg põlvedel ja palus ning otsis Jumalat.

Üles kasvades, ütles mu jutlustajast isa mulle alati: „Jumal leiab palvetavale inimesele alati lahenduse.“ Mu elus on olnud aegu, kus Jumal on seda üleloomulikult kinnitanud. Olles noor pastor Pennsylvanias, tärkas üks tohutu igatsus mu südames Jumala järgi, mis pani mind innukalt palvetama. Miski mu südames ütles: „Jeesuse teenimises on nii palju enamat, kui see, mida praegu teen. Oh, Issand – ma ei saa elada nii palju alla selle, millest Su Sõnas loen. Ma pigem suren, kui et elan nii isekalt nagu siiani elanud olen.“ Nii et ma veetsin kuid põlvedel – nuttes ja paludes vahel tunde – kuniks Jumal kutsus mind New Yorki teenima gänge ja narkosõltlasi. See oli juba mitmeid aastakümneid tagasi.

Olin põlvili maas nuttes ja Jumala poole hüüdes ka siis, kui ta mind tagasi New Yorki Times Square’i kogudust rajama kutsus. Issand ütles taaskord: „David, ma tahan, et sul oleks minu meel ja minu süda, mis muretseks asjade pärast, mis mulle korda lähevad.“

Kui ma üldse midagi Jumalalt kuulsin, siis seda mitte piiblitundides. See kõik tuli alati läbi palve, kus üksinda Jumalat otsisin. Kui minus on üldse mingit nähtavat osa Kristusest, siis seda tänu ajale, mille olen veetnud koos Temaga salajases palvekambris.