AEG ON HAKATA LÕIKAMA

Jeesus kuulutas: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” (vt Matteuse 9:37-38). See oli aeg, mil Jeesuse aegse juutide ja paganate põlvkonna ajal sai alguse suur ja lõplik vaimne lõikus. Lõikus, mis kestab kuni Kristuse tagasitulekuni.

Selle piiblilõigu lugemine paneb mind mõtlema, mida Jeesus küll omal ajal sellist nägi, mis pani Teda ütlema: „Lõikus on valmis, mistõttu aeg on lõigata.“ Nägi ta Iisraeli vaimset ärkamist? Leidis ehk sünagoogides aset ärkamine? Pöördusid preestrid tagasi Jumala poole? Tulid kirjatundjad ja variserid patutunnetusele? Mis küll andis tunnistust sellest, et lõikus oli valmis?

Evangeeliumid ei anna just palju märku mingist vaimsest pöördumisest Jumala poole. Kui üldse, siis oli näha pigem vastupidiseid märke. Sünagoogides hoopis pilgati Jeesust. Rahva vaimsed juhid hülgasid Ta, seades küsimärgi alla nii Ta tõepärasuse kui jumalikkuse. Üks kamp religioosseid kujusid püüdsid Teda isegi kaljult alla lükata. Kristus aga hurjutas Iisraeli linnu, et nad ei parandanud meelt Tema sõnumi peale, öeldes: „Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Häda sulle Tüüros ja Siidon! Häda sulle, Kapernaum!“ (vt Matteuse 11:21-23).

Suur hulk rahvast oli mässitud kaootilisse meeleheitese. Piibel ütleb meile, et Jeesus nägi rahvahulki otsekui lambaid, kellel polnud karjast. (vt Matteuse 9:36). Tolle aja ühiskond oli hirmunud, stressis ja masenduses. Rahvas jooksis hullununa ringi, kui peata lambad, otsides abi, kust iganes seda leida võis. Ometigi, just sellel kõige suuremal hädaajal, kuulutas Jeesus: „Põllud on lõikuseks valmis ja lõikust on palju.“

Mis sa arvad, kas Jeesuse sõnad valmis lõikusest kehtivad ka tänapäeval? Mille põhjal me võiks näha, et põllud on valged ja lõikuseks valmis? Kas rahvad on parandamas meelt? On me ühiskonnas toimumas suur vaimu liikumine? Ja kas kogudus on ärkamas? Kas usujuhid janunevad ärkamise järele, leidmaks ka Kristust uuel moel? Kas tänapäeva põlvkond igatseb pühaduse järele?

Kui üksikud erandid välja jätta, ei näe ma ühtegi neist asjust sündimas. Kuid samas, ükski neist asjust polnud ka see, mis oleks Jeesust Tema ajal kõigutanud. Pigem sai Ta puudutatud kurbadest olukordadest, mida Ta kõikjal enda ümber nägi. Kuhu iganes Ta ka ei vaadanud, olid inimesed heitunud ja Ta ütles: „Aeg on hakata lõikama.“