JUHITUD PÜHA VAIMU POOLT

Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus!“ (Galaatlastele 5:25). Selles väga lihtsas juhises ütleb apostel Paulus meile otse ja omadega: „Kui Püha Vaim elab teis, laske Tal ka omada täit kontrolli oma elude üle. Me kõik peaksime olema juhitud Pühast Vaimust.“

Püha Vaim saadeti selleks, et olla meie pidev ja eksimatu teejuht ja Ta elab kõigis, kes tunnistavad Kristust oma Issandaks ja Päästjaks. Püha Vaim peab me ihusid oma asupaigaks, elades püsivalt me südameis. Enamus kristlastel pole probleemi tunnistamaks, et Püha Vaim juhib meid Jeesuse juurde ja teeb meis pidevalt, igal sammul, oma tööd. Enamus meist on lugematuid kordi pöördunud Ta poole tröösti leidmiseks rasketel aegadel. Me toome au Ta nimele, kuulutame Temast ja õpetame nii Tema andide kui vilja kohta. Me palvetame Ta poole, me otsime Teda ja anume kogu hingest, et Ta avaks taevad ja elustaks oma Kogudust. Paljud kristlased on kogenud ehedaid Vaimu ilminguid oma elus, kuid samas tundub mulle siiski, et me teame üsna vähe sellest, mida tähendab elada ja käia Vaimus.

Mõistes täpselt seda tõde, mida Vaimus käimine endast kujutab, pääseks nii mõnedki kõikvõimalikust segadusest, tülidest, hädadest, otsustamatusest ja isegi lihalikest himudest. Seega, milles peitub see tõde? Paulus on selle väga selgelt kokku võtnud: „…siis käigem ka Vaimus!“ (Galaatlastele 5:25).

On ainult kaks võimalust, kuidas elada oma kristlikku elu – kas lihalikus loomuses või Vaimus. Lihalikul loomusel on oma põikpäine tahe – ta teeb, mis tahab ja palub siis, et Jumal õnnistaks neid valikuid. Ta tõstab pead ja kuulutab: „Jumal on andnud mulle selge mõistuse, nii et ma võin langetada mõistuspäraselt tarku valikuid. Ma ei pea ootama Tema juhiste järgi. Jumal aitab neid, kes iseennast aitavad!“

Vaimus käimine tähendab aga hoopis vastupidist. Me alistame oma tahte Pühale Vaimule, usaldades, et Tema tasane, vaikne hääl juhib meid kõiges. Püha Vaim saadeti selleks, et rajada Kristuse täis valitsus me elus. Piibel ütleb meile: „Issanda käest on mehe sammud.“ (Psalmid 37:23) ja Püha Vaim on see, kes neid samme juhib. Ta tõesti igatseb juhtida igat meie liigutust ja sammu.