MIS ON ÜLESTÕUSMISE EESMÄRK by Gary Wilkerson

Pea iga kristlane võib sulle öelda: „Jeesus suri minu pattude eest.“ Üllataval kombel suudavad aga vaid vähesed neist öelda, mida Jeesuse ülestõusmine nende igapäeva elu jaoks tähendab. Nad teavad vaid osakest kogu loost – seda, et Jeesus suri ja tõusis surnuist - , kuid mitte piisavalt, et rakendada Jumala vägevaid tõdesid sellesse, kuidas nad elavad ja mida usuvad. Ja see muudab nii mõndagi.

Kristuse ülestõusmine omab radikaalset mõju mitte vaid igavese elu osas, aga ka meie igapäeva elu suhtes. Mis on Tema ülestõusmise eesmärk? Enamus meist seostabki seda kohe igavese eluga ja mitte igapäevase eluga siin maa peal. Kuid millist tähendust omab ülestõusmine meie abielu, töö ja pere suhtes? Kuidas mõjutab see elu, mida pommitab 200 infosõnumit päevas? Elu, mis on täis igapäeva töid ja toimetusi, kohustusi ja nõudeid?

Paulus tuletab meile meelde, et Kristuse surm, mahamatmine ja ülestõusmine on kõige olulisemad. „Vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigekssaamise pärast.“

(Roomlastele 4:24-25). Mida Paulus sellega mõtleb, kui ütleb Jeesuse kohta, et Ta „äratati üles meie õigekssaamise pärast“?

Õigeksmõistmine on seotud elu uuendamisega. Ilma selleta jääksime kinni patu ja andestamatuse muutumatusse tsüklisse. Mõtle sellele raskusele, mida patt avaldab me eludele. Kui palju kordi oled sa rõhutuna keset ööd üleval olnud, kurvastades millegi kohutava üle, mida oled öelnud või teinud? Häbi, süü ja hukkamõist käivad kaasas iga me päevaga ja me ei suuda sellest lahti saada. Ometigi ütleb Paulus, et Jeesus anti meie eest selle nimel, et puhastada meid just neist samadest asjadest. Seega, ons’ see siis piisav selleks, et saada oma patud andeks? See on nüüd see koht, kus selle piiblisalmi viimane lõik mängu tuleb: Jeesus „äratati üles meie õigekssaamise pärast“. Nii pole ainuüksi me üleastumised kustutatud, vaid meid on ka õigeks mõistetud. Ehk teisisõnu – me otsekui poleks kunagi pattu teinudki. Seetõttu oleme ka rõõmuks Jumalale. Lühidalt öeldes – me oleme äratatud uuendatud ellu ja seda iga päev!

Milline imeline ja võimas tõde! Ja ometigi ei koge kristlased seda uuendatud elu kogemust oma igapäeva elus. Pean tunnistama, et mu endagi elus tuleb ette päevi, kus küsin oma naiselt Kelly’lt: „Kas see ongi siis tõesti uuendatud elu? Olen ärritunud, tujukas ja pettunud.“ Kuidas iganes me ka ei püüaks – meil puudub isiklik vägi uuendada oma elusid. Me lihtsalt ei saa heast peast muuta end uueks. Ainuüksi Jeesus saab seda teha ja seda läbi nn ülestõusmise väe.