JUMALA TAHE by Carter Conlon

Jumala ilmutatud tahe on praktiline osa kogu Tema tahtest, mille täitmist meilt kõigilt ühiselt oodatakse. Sa ei pea seda kes teab, kust otsima, sest see on kirjas Piiblis endas. Võttes lahti Piibli konkordantsi ja otsides üles sõna „tahe“, näed sa, kuidas Jumala tahe on ilmutatud läbi kogu Piibli, eriti veel Uues Testamendis. Vaadakem siinkohal mõningaid näiteid.

Apostel Paulus ütleb: „Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus.“ (1 Tessalooniklastele 4:3-4). See on see, kust meiegi alustama peaks. Eriti veel praegune põlvkond. Me peame pöörduma seksuaalsest ebamoraalsusest ükskõik, millisel kujul see ka ei esineks. Peame paluma Jumalalt jõudu elada püha elu, mis on eraldatud vaid Talle.

Jätkates 1 Tessalooniklaste kirja lugemist, leiame me ka teise näite Jumala ilmutatud tahtest: „Tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!“ (1 Tessalooniklastele 5:18). Tänage kõige eest, mis tähendab seda, et peaksid tänama Jumalat kodu eest, kus elad; abielu eest, milles oled; töö eest, mida omad; pere eest, kuhu kuulud. Õpi olema tänulik, selle asemel, et koguaeg paluda: „Oo, Jumal, päästa mind sellest olukorrast ja siis ma teenin Sind! Päästa mind tollest olukorrast ja siis ma armastan Sind! Sa ei leia kusagilt suuremat ülistajat kui mina, kui vaid päästad mind sellest olukorrast!“ Kuid Jumal ütleb: „Ei, see pole küll minu tahe! Mu tahe on, et õpiksid tänama mind sõltumata oma olukordadest; et õpiksid saavutama võite just seal, kus oled.“

Jätkates Jumala Sõna lugemist, leiad sealt sedagi, et Jumala tahe on ka see, et räägiksime tõtt. On ju Tema riik tõe riik ja me esindame Teda, kes ütles: „Mina olen tee ja tõde ja elu.“ (Johannese 14:6). See on Jumala tahe, et oleksime Talle lojaalsed ja Temast sõltuvad ega annaks alla, kui asjad kisuvad vähe kiiva. Ole ustav ja usaldusväärne oma tööpaigas, ilmudes tööle ja lahkudes sealt õigel ajal. Ära ole keegi, kes täidab Jumala tahet vaid juhul, kui tal selleks tunne tekkib või see ta jaoks mugav on. Palu, et Jumal kingiks sulle südame, mis hooliks inimestest siiralt.

__________
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal ja 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor.