PÜHA VAIMU VAIKNE, TASANE HÄÄL

Me hinge vaenlasena kisendab me lihalik loomus valjul häälel, et võtaksime teda kuulda. Ta annab alaliselt ja nõudlikult mõista, et see on igati OK rahuldada aegajalt selle vajadusi; et kõik, mida vajame, on vaid üks sõber, kes oleks meiega selles osas ühel meelel ja küll siis Jumal ka neid otsuseid õnnistab. Jumal aga pakub meile hoopis üht teist võrratut tõotust. Piibel ütleb meile, et Jumala Vaim me sees sõdib absoluutselt kõige vastu, mis on lihalikust loomusest: „Sest lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim lihaliku vastu, need on teineteise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite.“ (Galaatlastele 5:17). Samas ütleb Paulus, et see võitlus lihaliku loomuse vastu pole ainuüksi meie teha, kuna vaid Püha Vaim saab suretada me lihaliku olemuse.

Püha Vaimu hääl õhutab sind võtma kuulda Tema sõna, minema sellega palves Jumala ette ja saama sellele ka Jumala Sõnast kinnitust. Sest seal on meile antud kõikvõimalikud tõotused kaitseks iga olukorra vastu ja igas olukorras. Need on kättesaadavad meile igas raskuses ja pingelises seisus – ükskõik, kui suured või väikesed need ka poleks. Mil iganes su lihalik loomus või hingevaenlane ei püüa sind rajalt maha võtta, on Püha Vaim alati ustav tõusma ning andma vastuöögi, kui vaid usaldad Teda.

Tänasel päeval on terve põlvkond kristlasi, kes langetab oma otsuseid ilma Püha Vaimuga nõu pidamata. Paljud usklikud tegutsevad hirmust või meeleheitest, omamata usku Jumala tõotustesse. Nad lihtsalt otsustavad omal käel, mida teha, tuginedes sellele, mida ise kõige õigemaks ja paremaks peavad. Kuid mis on selle kõige tulemus nende jaoks? Mis juhtub, kui Jumala teenrid toimetavad väljaspool Püha Vaimu täit juhtimist? Kui nad kavandavad ise oma teed, keeldumast Püha Vaimu juhtimisest ja juhatusest? Nad äratavad üles vaimse herilase pesa, mis ei too kaasa mitte rahu ja hingamist, aga kannatusi, valu ja segadust.

Mu enda elus on olnud mitmeid kordi, mil ma pole kuulanud Püha Vaimu häält. Võiksin kirjutada lausa raamatu kõigi nende aegade kohta, mil tormasin ajama oma asja, järgides oma joont ning kõik läks täiega metsa. Seetõttu olen aastatega õppinud kuulama Püha Vaimu vaikset, tasast häält ning otsustanud öelda Tema juhtimisele kindlameelse „jah“ ja „aamen“ oma elus. Ma tean, et Ta juhib mind täie tõe sisse; et Ta juhatab mind ja näitab mulle asju, mis on tulekul. Jah, ma võin tunnistada, et selline elu on võimalik ja nii nagu Ta on mind õpetanud, ütlen ma sellele lihtsalt „jah“.

Kuidas on lood sinuga?