SINU HEADUS EI PÄÄSTA SIND

Jeesus tõusis surnuist kui me ainus õigsus – kui ainus tee, kelle kaudu olla Jumalale meelepärane. Jumal ütles Jeesuse kohta: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!” (Matteuse 3:17). Apostel Paulus tuleb seda meile oma kirjades ikka ja jälle meelde, õpetades, et Jumala silmis on ainuüksi Kristus me õigsus.
„Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid, see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.“ (Roomlastele 3:21-24). Apostel ütleb: „Minu enda õigus ja õigsus tuginevad käsuseadusele, kuid Kristusest lähtuv õigsus tugineb usule.“
Me võime ju toetada vaeseid ja hädasolijaid; võime olla lahked; võime mõelda häid ja helgeid mõtteid, veendes iseendid, et kõik meie head teod päästavad meid suurel kohtupäeval. Kuid see pole nii! Isegi, kui elaksin aastaid nii, et ei rikuks Jumala seadusi ei sõna- ega teoga, ei oleks mulle sellest mingit kasu. „Mitte õiguse tegude tõttu…vaid oma halastust mööda.“ (Tiituse 3:5).
Ma ei ütle seda kõike üldse mitte kergelt. See oleks ükskõik, kellele, hävitav kuulda, et tema head teod ei päästa teda, mistõttu me ei saa kedagi veenda selles. Taoliseks veenmiseks läheb tarvis Jumala armu ja see on töö, mida vaid Püha Vaim saab teha.