USU VAID!

Olen hämmingus meie Issanda armastust täis reaktsioonist leinale. Lugedes Piiblit on näha, et miski ei puuduta Jumala südant nii palju, kui leinast vaevatud süda. Leina on defineeritud kui „sügavat kurbusevalu“ või „kurbust, mida põhjustab tohutu kannatus“. Jesaja ütleb meile, et Issand ise on tuttav selle enam kui sügava tundega: „Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav.“ (Jesaja 53:3)
Me näeme Markuse 5 ptk’s üht võimast näidet Jumala armastavast reageeringust leinale, kus loeme Jeesuse kohtumisest Jairusega, sünagoogi ülemaga. Olles Kapernauma sünagoogi president, kuulus Jairus religioossesse rühmitusse, mis oli hüljanud Jeesuse. Me ei tea, mida Jairus Jeesusest isiklikult arvas, kuid me teame, et ta oli tunnistajaks Tema tervendavale väele. Suure tõenäosusega oli see just Jairuse sünagoogis, kus Jeesus tervendas kuivanud käega mehe. Eeldavasti oli Jairus ka rahvahulga seas, kui Jeesus kurje vaime välja ajas, kuuldes neid kisendamas: „Sina oled Jumala Poeg!“ (Markuse 3:11) Kuid me loeme sellest loost, et lein oli tulnud Jairuse kotta. Tema 12-aastane tütar lamas haigena voodis, olles sisuliselt hinge vaakumas. (Markuse 5:23)
Ainuüksi lein oli see, mis ajas Jairuse Jeesuse juurde. Fakt on see, et me teenime Päästjat, kes reageerib armastuses igale me haigetsaamisele, valule ja leinale. Me kõik oleme teinud seda, mida Jairus tegi. Oleme teatud aegadel minevikus unustanud Issanda, ignoreerinud Teda ja võib-olla ehk hüljanudki Ta. Kuid küsimus, millest Jumal kõige enam huvitub, on: „Kus sa mu suhtes praegu oled? Kas hüüad mu poole keset oma valu ja leina?“
Armas Jumala püha – Jeesus on väga ligi keset kõiki su võitlusi. Seetõttu võid litsuda julgelt Tema ligi ja kogeda seda sama Kristuse ülesäratavat, tervendavat väge, mida Jairuski koges. Ta on sinuga kõige selle keskel ja Tal on plaan tuua sind surmast ellu. Seetõttu ära karda, aga usu vaid!