ARMUS KASVAMINE KUI IMETEGU

Paulus hoiatas efeslasi: „Et me ei oleks enam väetid lapsed...“ (Efeslastele 4:14). Sa võid mõelda, et: „Mind see salm nüüd küll ei puuduta. Minu alus on piibellikult kindel ja mind ei kõiguta kaasaegsed evangeelsed moeröögatused või kergemeelsed trikid, mis viivad inimesi Kristusest eemale. Ma olen rajatud ja juurdunud JumaLa Sõnasse.“

Ometigi pane tähele Pauluse ülejäänud lauset: „...keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada.“ (4:14). Võib-olla ei saa sind tõesti petta mõne valeõpetusega, kuid Paulus hoiatab, et on terve rida muid asju, mis võivad sind kõrvale viia. Seetõttu ta küsibki: „Kas sind morjendavad sinu vastaste kurjad plaanid?“

Pauluse sõnum kutsub meid üles katsuma end läbi ja vaatama: kuidas me reageerime inimestele, kes nimetavad endid meie õdedeks ja vendadeks Kristuses, kuid kes samas laimavad meid me endi selja taga?

Kui Paulus ütleb meile, et „Ärge olge enam kui väetid lapsed!“, siis teisisõnu mõtleb ta, et: „Teie vaenlased – need, kes taga räägivad ja neavad, petavad ja manipuleerivad, kavaldavad ja vingerdavad – ma ütlen, et need on mässav sugupõlv. Nad on käivad kõveraid teidpidi ja on rikutud ning nad ei ole lubanud Jumala armul teha tööd eneste sees. Seetõttu ärge langege nende kurjadesse, lapselikesse mängudesse. Nad tahavad, et te reageeriks nende õelusele nagu laps seda teeks, kuid te ei tohiks vastata neile lapsikusega.“

Järgmises salmis õhutab Paulus meid liikuma küpsuse poole: „...et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus.“ (Efeslastele 4:15). Ta ütleb siin: „Sinna pole midagi parata, et te saate aegajalt pihta ja haavata, et teid räägitakse taga ja teid püütakse petta ning alt tõmmata. Ometigi, te võite kasutada kõiki neid asju selleks, et kasvada armus. Võtke neid kui võimalusi, mis aitavad muutuda üha enam Kristuse sarnaseks. Reageerige õrnalt ja alandliku vaimuga. Andestage neile, kes teid julmalt ära kasutavad.“