JUMAL ON TEGEMAS MIDAGI UUT JA AULIST

„Aga ma talitsesin end oma nime pärast, et seda ei teotataks paganate hulgas...!“ (Hesekieli 20:14)

Jumal saab tegema midagi uut ja aulist, mis ületab kõikvõimalikud ärkamised ja äratused. See on töö, mille algatajaks saab olla vaid Jumal ise, kui Ta ei kannata enam välja oma püha nime teotamist. Tuleb aeg, kus Jumal otsustab, et Tema Sõna on piisavalt jalge alla trambitud ja miski, mida nimetatakse Tema „koguduseks“, nii rüvedusest läbi imbunud, et Ta peab ise tõusma ja kaitsma oma nime hukkaläind’ maailma ees.

„Oma nime pärast“ saab Jumal tegema kahte võimast asja. Esmalt saab Ta puhastama nii rahvaid kui omaenda kogudust läbi võimsate meeleparandusaktide. Ta paneb bloki peale homode ja šarlatanide sissetungile oma kogudusse ning puhastab oma teenistused, lastes esile tulla karjastel, kes on Tema südame järgi.

Teiseks saab Jumal austama oma nime läbi võrratute armu sekkumiste. Kui kohtumõistmise tuhud on möödas, päästab Jumal olukorra seeläbi, et pöörab kõik järelejäänud taas iseenda poole. See, mida Ta tegi Iisraeli rahvaga peale kohtumõistmist, teeb Ta uuesti ka tulevikus.

Te võite seda kõike lugeda Hesekieli 36:21-38, kuid kui kogu lugu lühidalt kokku võtta, siis on see järgmine: „Kuid mul on neist kahju oma püha nime pärast, mida Iisraeli sugu teotab paganate seas...Ma ei tee seda teie pärast, Iisraeli sugu, vaid oma püha nime pärast....Ja paganad saavad tunda, et mina olen Issand... Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks kõigist teie rüvedusist...Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma annan teile lihase südame ja panen teie sisse oma Vaimu. Ma ei tee seda teie pärast, vaid oma nime pärast."

Aga ma tõmbasin oma käe tagasi ja talitsesin end oma nime pärast, et seda ei teotataks paganate hulgas, kelle nähes ma olin nad Egiptusest välja toonud...Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma teiega nõnda talitan oma nime pärast, aga mitte teie halbade eluviiside ja hukatuslike tegude kohaselt, oh Iisraeli sugu, ütleb Issand Jumal." (Hesekieli 20:22,44)