KUI SUUR ON SINU JEESUS?

Johannese 14 peatükk sisaldab endas kahte suurepärast tõotust. Jeesus ütleb: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.“ (Johannese 14:12-14). Jeesus muudab viimase salmiga kogu loo väga lihtsaks, öeldes: „Paluge midaiganes te soovite, minu nimel ja ma teen seda teile!“

Kaks salmi hiljem lubab Jeesus: „Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde.“ (Johannese 14:16-18). Kristus ütleb siin: „Ma annan teile Tõe Vaimu ja Tema vägi saab elama teie sees.“

Need on kaks võrratut tõotust, mille Jeesus andis. Ometigi pange tähele veel ühte salmi, mis on peidus nende kahe vahel: „Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!“ (Johannese 14:15). Miks on see salm siia pandud? Kristus ütleb meile: „Minu tõotused on seotud sõnakuulelikkusega.“ Ehk teisisõnu – mõlemad tõotused on seotud Jumala Sõnast ammutamise –ja sellele kuuletumisega. Need anti meile selleks, et neid täita, et mitte miski ei saaks meid takistada kuulutamast Kristuses peituvat väge.

Ma olen veendunud, et Jeesuse jaoks on solvav, kui me palume Tema nimel kas vähe või üldse mitte midagi. Ometigi, mida aasta edasi, seda vähemaga paljud kristlased lepivad. Ja lõpuks lepivad nad ainult päästega, omamata mingeid muid ootusi kui vaid see, et jõuda üks päev taevasse.

Ma tahaks sinult küsida: kas sinu Kristus on end ammendanud? Kas sinu ootused ei ulatugi enam kaugemale kui vaid see, et olla päästetud Tema väe ja armu läbi? Kas su Kristusest jagub enam-vähem vaid nii palju, et kuidagimoodi päevaga taas õhtasse saada? Kas Tema osa sinu elus piirdubki vaid üksikute õnne –ja rahu hetkedega, jättes kogu su ülejäänud elu Saatana tallata ja trampida?

Kõik need ülaltoodud salmid Jumala Sõnast kinnitavad mulle, et „minu“ Jeesus on suurem kui ükski mu palve. Ometigi, kui kahju see ka poleks, paljud kristlased jätavad oma uskmatuse tõttu Kristusest mulje kui kellestki tähtsusetust ja jõuetust. Armsad, mina ei taha, et mu Kristus oleks piiratud. Selle asemel tahan ma hoopis, et tänu mu suurtele palvetele võiks iga väiksemgi deemon põrgus teada, kui suur on mu Jumal. Ma ootan enamat oma Kristuselt. Ma tahan, et Ta oleks mu elus suurem kui eales varem!