JUMALA MÕÕDETUD AU

„Ja Jeesus ütles neile: "...mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile, ja teile lisatakse veel juurde, sest kellel on, sellele antakse, ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on." (Markuse 4:24-25)

Jeesus teadis, et need sõnad võivad kõlada kummalisena mitte-vaimulikele kõrvadele, mistõttu et seda ennetada, ütles Ta kohe alguses: „Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu!" (Markuse 4:23). Sellega andis Ta meile mõista, et: „Kui me südamed on avatud Jumala Vaimule, siis me ka mõistame, mida Ta meile ütleb.“

Mida täpselt siis Jeesus ütleb selles piiblilõigus? Ta räägib seal Jumala aust meie eludes, mis viitab Kristuse reaalsele ligiolule. Ehk lühidalt öeldes: Jumal jagab oma aulist ligiolu erinevates kogustes – olgu see siis kogudustele või üksikisikutele. Mõned ei saa sellest üldse osa. Samas teised saavad seda üha kasvavates kogustes, mis omakorda voolab välja nende eludest ja kogudustest üha suuremal ja suuremal määral.

Jumal on tõotanud valada viimseil päevil välja oma Vaimu oma laste üle. Piibel viitab väga selgelt lõpuaja võidukale, auga täidetud kogudusele. Jeesus ise ütles, et põrgu väravad ei saa koguduse vastu. Tulevikus taevasse minnes ei tee me seda longates ega ka peksa saanud, -masendunud, -nutuste, -petetud –ja heitunutena. Ei! Meie Issand saab tooma suuremat väge oma kogudusese ja see ei saa ilmnema ainuüksi imedes ja tunnustähtedes. See tuleb esile Tema rahva kaudu – südamete kaudu, mis on auliselt saanud muudetud tänu Jumala Vaimule.

Kuidas saaksime me siis osa sellest võrratust, pidevalt kasvavast Kristuse aust? Issand ütleb väga selgelt, et: "...mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile.“ (Markuse 4:24). Jeesus ütleb: „Vastavalt sellele osale, mille sina annad endast mulle, annan ma sulle sama mõõduga ka tagasi. Ma käitun sinuga samamoodi nagu sina minuga, mistõttu misiganes mõõduga sa mõõdad mulle, selle sama mõõduga mõõdan mina ka sulle.“

Kui sina mõõdad Jumalale laiskust ja viitsimatust – võttes iseenesestmõistetavana Tema võrratuid tegusid – tuleb sul rinda pista uinutava vaimuga. „Laiskus langetab sügavasse unne ja hooletu hing näeb nälga.“ (Õpetussõnad 19:15). Selle tulemusena muutub su hing aga näljaseks ja võimetuks leida rahuldust.

Jumala armastus, arm ja halastus meie suhtes on mõõtmatud. Seetõttu ei ole siin ka küsimus nende kolme omamises oma elus. Küsimus on hoopis Tema au omamises meie eludes.

Jeesus ütleb väga lihtsalt, et Ta jagab meile oma au erinevates kogustes, tuginedes sellele, mil määral meie oleme jaganud Talle oma südamest. Meie osa on lihtsalt liikuda üha lähemale Talle ja seda nii oma ülistuses, sõnakuulelikkuses kui ka hoolikuses.