KRISTUS VÕITIS LAHINGU SINU EEST

Viimaste kuude jooksul olen ma lugenud mitmeid kurbusest ja kahetsusest tulvil usklike kirju, kes ikka veel on seotud patuste harjumustega. Suurel hulgal võitlevaid kristlasi kirjutavad: „Ma ei suuda loobuda hasartmängudest...Olen ikka veel alkoholi küüsis...Mul on armuke ja ma ei suuda temast loobuda...Olen porno-sõltlane.“ Kiri kirja järel kordavad need inimesed ühte ja sama: „Ma armastan Jeesust ja olen anunud Jumalat, et Ta mind vabaks teeks. Ma olen palunud, nutnud ja otsinud jumalikku nõu, kuid ma lihtsalt ei suuda end vabaks murda. Mida küll teha?“

Ma olen veetnud väga palju aega Jumala palge ees, et saada Temalt tarkust nendele usklikele vastamiseks. Mu palve on olnud: „Issand, sina tead oma laste elusid. Paljud neist on väga pühendunud ja Püha Vaimuga täidetud, kuid ometigi pole osa saanud sinu võidust ja vabadusest. Mis küll toimub?“

Kord oli aeg, mil ma uurisin põhjalikumalt erinevaid piiblisalme, mis sisaldavad Jumala tõotusi oma rahva kohta. Mulle tuletati meelde, et: Jumal on tõotanud hoida meid langemast; näha meid veatuina, mõista meid õigeks usust; pühitseda meid usu kaudu; hoida meid pühadena usu kaudu. Ta on tõotanud meile, et meie vana loomus on usu kaudu risti löödud ja et meid on usu kaudu vastu võetud Tema kuningriiki.

Üks läbiv mõte, mis kõiki neid tõotusi ühendab, on „usu kaudu“. Jumala Sõna kohaselt on kõik need asjad seotud usuga, mistõttu ainuke selge järeldus, milleni ma nende vaevlevate kristlaste osas jõudsin, oli see, et: sügaval nende sõltuvuse juurtes peab peituma uskmatus. Ja kõik ülejäänud taandubki sellele.

Püüad sa pidevalt saavutada võitu omaenese tahtejõu kaudu või võitled oma võitlusi oma lihalikus loomuses? Paulus ütleb. „Tegude tegijale ei arvestata palka mitte armust, vaid vastavalt võlale. Aga sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks jumalakartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk.“ (Roomlastele 4:4-5)

Sinu võit ei peaks lähtuma mitte sinu nutust ja püüdlustest, aga usust, et Jeesus Kristus on selle lahingu juba ära võitnud sinu eest!

„ Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane Jumalale...“ (Heebrealastele 11:6). Paulus ütleb, et Jumala tõotustega käib kaasas vaid üks tingimus: „...kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud...“ (Koloslastele 1:23)

Selleks et olla täielikult sõnakuulelik, alistas Kristus kõik oma Isale. Ka meie peaksime tegema sedasama. Me peaksime sõltuma täielikult oma Isast nõnda nagu Kristuski seda tegi.