ARENEVAD IMED

Vana Testament on tulvil lugusid Jumala imettegevast väest. Seda alustades kahte lehte löödud Surnumerega, kuni Jumala vestluseni Moosesega põlevast põõsast ja Eelija tule kutsumisega taevast maa peale. Need kõik olid hetkega sündivad imed ja inimesed, kes neisse kaasatud olid, kogesid, nägid ja tundsid neid väga reaalsel viisil. Need on imed, mida me igatseksime näha ka tänapäeval, kogedes hämmingut ja imestust. Meie sooviks on, et Jumal võiks raksatada taevad valla, sekkuda meie olukorda ja lahendad oma taevalikus väes kõik ühe hetkega.

Kuid väga suur osa Jumala imettegevast väest oma laste eludes toimib meie keeli pigem läbi „arenevate imede“. Need on imed, mis on silmale vaevunähtavad ja mida ei saada ei välk ega pauk ega ükski muu silmaga nähtav muutus. Pigem saavad nad alguse väga vaikselt ja ilma suurema kärata, rulludes lahti aeglaselt, aga kindlalt – üks samm korraga.

Need mõlemad imed – nii hetkega sündivad kui arenevad – tulid ilmsiks ka siis, kui Kristus suuri rahvahulki toitis. Tervenemised, mida Ta korda saatis, olid kohesed ja nähtavad ning kõigil juuresolijate poolt kergesti mõistetavad. Mõtlen siinkohal näiteks selle vigase mehe peale, kelle keha oli haigusest nii moonutatud, kuid kellega korraga toimus väline füüsiline muutus, mis võimaldas tal joosta ja ringi lipata. Siin sündis üks ime, mis hämmastas ja pani liikuma kõik need, kes seda nägid.

Samas aga oli rahva toitmiste näol tegu arenevate imedega. Jeesus palus vaid ühe lihtsa palve – ilma ühegi tuleleegi, välgu või maavärinata. Ta murdis vaikselt nii leiba kui kala, andmata vähimatki märku sellest, et üks ime on sündimas. Samas aga, selleks, et toita kogu seda suurt hulka, läks tarvis tuhandeid leiva ja kala murdmisi läbi kogu päeva. Ja iga väiksemgi pala leivast või kalast oli osa sellest imest.

See on, kuidas Jeesus saadab imesid korda paljude oma laste eludes ka tänapäeval. Meie palume küll koheseid, silmaga nähtavaid imesid, kuid sageli töötab Issand me eludes hoopis vaiksel viisil, tuues esile me ime tükk tüki haaval, osade kaupa. Me ei pruugi küll seda kuulda või puudutada, kuid Tema on siiski toimetamas, tuues esile vastuseid, mis ületavad kõik selle, mida hetkel näeme.