MINA OLEN VÄGI JA KAASTUNNE

“Ja Jeesus kutsus oma jüngrid enese juure ja ütles: Mul on meel hale rahvast, sest nad on juba kolm päeva olnud minu juures, ja neil ei ole midagi süüa; ma ei taha lasta neid ära minna ilma söömata, et nad teel ei nõrkeks.“ (Matteuse 15:32)

Ma usun, et Jeesuse sõnades oma jüngritele peitus midagi enamat. Ta ütles: „Ma saan tegema rahva jaoks midagi palju enamat kui vaid nende tervendamine. Ma kannan hoolt selle eest, et neil oleks piisavalt leiba, mida süüa. Mulle läheb korda kõik nende elus toimuv. Te peate nägema, et ma olen palju enamat kui lihtsalt vägi. Ma olen ka kaastunne. Sest kui te näete mind ainuüksi tervendaja – ja imede kordasaatjana, siis te tunnete vaid aukartust mu ees. Kui te aga näete mind ka kaastundlikuna, saate te armastama ja usaldama mind.“

Ma kirjutan seda sõnumit kõigile neile, kes on kurnatuse piiril – kohe kohe kokku kukkumas, olles üleni mattunud oma hetke olukordadesse. Sa oled olnud ustav sulane ja toitnud teisi, olles rohkem kui kindel, et Jumal suudab saata korda võimatut oma laste heaks. Samas aga on sul kahtlusi Tema soovis sekkuda sinu võitlustesse.

Huvitav, kui paljud selle sõnumi lugejaist on kuulutanud usu ja lootuse sõnumit neile, kes seisnud silmitsi masendavate, väliselt lootusetute olukordadega? Te olete õhutanud neid ja öelnud: „Pidage vastu! Jumala jaoks pole miski võimatu! Ta on ju imede tegija Jumal ja Tema tõotused on jah ja aamen. Seetõttu ärge kaotage lootust, sest Ta vastab te südame palvetele.“

„Usud sa tõesti imedesse?“ See oli küsimus, mille Püha Vaim mulle esitas. Ja mu vastus oli: „Muidugi, Issand! Ma usun igat väiksematki imet, mis Piiblis kirjas.“ Kuid sellest vastusest ei piisa. Sest Issanda tegelik küsimus igale ühele meist on: „Kas sa usud, et ma võin saata ime korda ka sinu jaoks?“ Ja mitte vaid ühe ime, aga ime iga kriisi ja olukorra jaoks, millega silmitsi seisad. Me vajame enamat kui vaid Vana ja Uue Testamendi imesid ja kõiki muid imesid, mis sündinud kunagi millalgi ajaloos. Me vajame tänast päeva puudutavaid isiklikke imesid, mis on loodud ainuüksi meile ja meie olukorra tarvis.

Mõtle mõnele raskusele, millega hetkel silmitsi seisad; oma suurimale vajadusele; oma kõige enam häirivale probleemile. Sa oled palunud selle pärast juba nii pikka aega. Usud sa ka tegelikult, et Jumal suudab ja tahabki need asjad lahendada ja teha seda viisidel, mida sa ei oska ettegi kujutada? Taoline usk annab südamele käsu lõpetada hirmu tundmine või küsimuste küsimine. See suunab sind hingama Isa armastavas hooles, uskudes ja usaldades, et Tema toimetab kõik omal ajal ja viisil.