NELI OOTUST

Jumal on nii tõotuste andja kui ka tõotuste pidaja ja ta on pannud mu südamele neli asja, mille suhtes jumalarahvas Teda usaldama peaks. Need kõik tuginevad Jumala tõotustele, mis Ta meile andnud on.a

1.Ole valmis saama tasu Issanda siira otsimise eest. „Ta annab palga neile, kes teda otsivad.” (Heebrelastele 11:6)

Sa võid usus paluda Jumalalt mõnd’ märki, mis kinnitaks su usku ja julgustaks sind. Jumal ei jää küll kunagi hiljaks, aga samas Ta ka teab, et sa vajad üht lootuskiirt või head sõnumit keset oma proovilepaneku –ja ooteaegu. Seetõttu usu Tema tõotusesse anda sulle su palk keset oma kõige suuremat vajadust. Jumal ei valeta ja Ta ütles, et Ta annab oma tasu neile, kes Teda kogu südamest otsivad. Otsi Teda igal päeval ja usu, et see aasta saab olema võrratute õnnistuste aastaks su jaoks.

2. Ole valmis panema tähele märke arenevast imest oma elus, „sest Jumala käes on kõik võimalik."

(Markuse 10:27)

Mina usun nii hetkega sündivatesse -kui arenevatesse imedesse. Arenevad imed saavad alguse nähtamatutel, vaiksetel viisidel ja kooruvad lahti tasapisi, üks väike õnnistus teise järel. Oota, et Jumal töötaks oma müstilistel viisidel, mis nähtamatud inimsilmale.

3. Ole valmis sisenema Jumala tõotatud hingamisse. „Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees... Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse.” (Heebrealastele 4:9,11)

Viimase paari aasta jooksul oleme näinud otsekui suurt laviini tohutuid rahutusi, probleeme ja katsumusi. Kuid keset seda kõike igatseb Jumal, et sa usuksid, et Ta tahab sind juhtida oma hingamisse. Sest see pole kunagi olnud Tema plaan, et Ta lapsed elaksid hirmus ja meeleheites. Me vajame vankumatut usku ja usaldust Jumalasse keset hirmu ja hädasid, surres iseendale.

4. Ole valmis selleks, et Püha Vaim viibib alati oma templis. „Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?” (1Korintlastele 6:19)

Püha Vaim elab iga usliku südames ja samas viibib Ta kõikjal üle maailma. Ma alustan igat päeva tunnistades, et Ta on siin, oma templis, selleks, et lohutada mind, et juhatada mind, et julgustada mind, et võida mind ja ilmutada Jeesuse Kristuse au läbi pidevalt avarduva ilmutuse. Ta tahab, et sa igatseksid saada rohkem osa Tema ligiolust ja seda päev-päevalt nii. Ta tahab muuta su usu vankumatuks nõnda nagu Ta tegi seda oma jüngritega.

Usu neisse tõotustesse! Ole valmis ja oota ning sa saad nägema imelisi asju Jumalalt!